Wat is aardwarmte?

Diep in de bodem is warm water aanwezig dat is opgeslagen in (poreuze) zand- en gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. Op twee tot drie kilometer diepte zit dus water van wel 60 tot 90˚C. De energie die in dit warme water zit wordt aardwarmte of geothermie genoemd. Door dit warme water op te pompen en te winnen kun je het gebruiken voor het verwarmen van woningen en gebouwen.

Hoe win je die warmte uit de diepte?
Bij het gebruik van aardwarmte haal je alleen de warmte uit het water. Door waterleidingen van het warmtenet vlak naast de leidingen met het warme zoute water uit de diepte te leggen warmt het water in de leidingen van het warmtenet op. Dat systeem noemen we een ‘warmtewisselaar’. Beide leidingsystemen zijn ‘gesloten’, dat betekent dat ze niet met elkaar in contact staan en dat er geen uitwisseling van water plaatsvindt.

Hoe werkt aardwarmte als duurzame energiebron?
Als je de warmte uit het opgepompte water hebt gewonnen, pomp je het afgekoelde water vervolgens terug naar dezelfde aardlaag. Daar warmte het weer op terwijl het langzaam door het reservoir terugstroomt naar de productieput. Zo beschik je over een bron van energie die zichzelf hernieuwt. Via een warmtenet wordt de warmte van de bron via een warmtewisselaar met gescheiden circuit naar de aangesloten woningen en gebouwen gebracht.

Is aardwarmte overal inzetbaar?
Aardwarmte wordt bij voorkeur gewonnen in de omgeving waar de warmte ook wordt gebruikt. Warmte kun je namelijk niet over grote afstanden vervoeren. Daarom is het belangrijk dat de bovengrondse warmtevraag goed aansluit op het ondergrondse aanbod en andersom.

Is aardwarmte hét alternatief voor aardgas?

Aardwarmte is één van de meest duurzame bronnen voor warmte is op dit moment. Maar alleen met de inzet van aardwarmte kunnen we het gebruik van aardgas voor de stadsverwarming niet vervangen. Daarvoor heb je ook andere duurzame bronnen nodig zoals bijvoorbeeld aquathermie. Gezien de potentie zou aardwarmte een belangrijk onderdeel kunnen worden van de energiemix van de toekomst.

Wat zijn de voordelen van aardwarmte?

  • Nauwelijks CO2-uitstoot
  • De kosten zijn voor langere tijd stabiel en voorspelbaar
  • Niet weersafhankelijk
  • Het is 24/7 365 dagen per jaar beschikbaar
  • Als de putten eenmaal geboord zijn, is er nauwelijks sprake van geluidsbelasting of visuele hinder voor de omgeving

Heb je vragen?

Deel dit bericht