Wat is aardwarmte?

Diep in de bodem is warm water aanwezig dat is opgeslagen in (poreuze) zand- en gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. Op twee tot drie kilometer diepte zit dus water van wel 60 tot 90˚C. De energie die in dit warme water zit wordt aardwarmte of geothermie genoemd. Door dit warme water op te pompen en te winnen kun je het gebruiken voor het verwarmen van woningen en gebouwen.

Hoe win je die warmte uit de diepte?
Bij het gebruik van aardwarmte haal je alleen de warmte uit het water. Door waterleidingen van het warmtenet vlak naast de leidingen met het warme zoute water uit de diepte te leggen warmt het water in de leidingen van het warmtenet op. Dat systeem noemen we een ‘warmtewisselaar’. Beide leidingsystemen zijn ‘gesloten’, dat betekent dat ze niet met elkaar in contact staan en dat er geen uitwisseling van water plaatsvindt.

Hoe werkt aardwarmte als duurzame energiebron?
Als je de warmte uit het opgepompte water hebt gewonnen, pomp je het afgekoelde water vervolgens terug naar dezelfde aardlaag. Daar warmte het weer op terwijl het langzaam door het reservoir terugstroomt naar de productieput. Zo beschik je over een bron van energie die zichzelf hernieuwt. Via een warmtenet wordt de warmte van de bron via een warmtewisselaar met gescheiden circuit naar de aangesloten woningen en gebouwen gebracht.

Is aardwarmte overal inzetbaar?
Aardwarmte wordt bij voorkeur gewonnen in de omgeving waar de warmte ook wordt gebruikt. Warmte kun je namelijk niet over grote afstanden vervoeren. Daarom is het belangrijk dat de bovengrondse warmtevraag goed aansluit op het ondergrondse aanbod en andersom.

Is aardwarmte hét alternatief voor aardgas?

Aardwarmte is één van de meest duurzame bronnen voor warmte is op dit moment. Maar alleen met de inzet van aardwarmte kunnen we het gebruik van aardgas voor de stadsverwarming niet vervangen. Daarvoor heb je ook andere duurzame bronnen nodig zoals bijvoorbeeld aquathermie. Gezien de potentie zou aardwarmte een belangrijk onderdeel kunnen worden van de energiemix van de toekomst.

Wat zijn de voordelen van aardwarmte?

  • Nauwelijks CO2-uitstoot
  • De kosten zijn voor langere tijd stabiel en voorspelbaar
  • Niet weersafhankelijk
  • Het is 24/7 365 dagen per jaar beschikbaar
  • Als de putten eenmaal geboord zijn, is er nauwelijks sprake van geluidsbelasting of visuele hinder voor de omgeving

De reactiemogelijkheid is gesloten

Mariska12 januari 2021 | 16:59

Geeft het koude water dat terug de grond in gaat geen problemen met het warme water dat daar al aanwezig is? Ik neem aan dat in de naturlijke omgeving het water langzaam opwarmt en naar de betreffende diepte zakt. Nu ga je het met menselijke middelen naar die diepte terugbrengen met een koudere temperatuur.

Manon 14 januari 2021 | 13:19

Hoi Mariska, dank voor je vraag. Het werkt als volgt… Voor het onderzoeksproject Lean hopen we op 2.700 meter diepte een geschikte aardlaag tegen te komen waar het water een temperatuur heeft van ongeveer 90˚C. Als je het water uit die diepte omhoog pompt, dan kun je er vervolgens warmte uit winnen waarmee je woningen en gebouwen via een warmtenet kunt verwarmen.

Nadat een deel van de warmte eruit gehaald is, wordt het opgepompte water (met een resttemperatuur van rond de 50˚C) weer teruggebracht naar dezelfde aardlaag, zo’n anderhalve kilometer verderop. Het water doet er enkele jaren over om van de injectieput terug te vloeien naar de productieput en wordt in die tijd weer volledig opgewarmd.

Na 30 jaar in de ondergrond zal er enige afkoeling hebben plaatsgevonden. Dan is de verwachting dat het reservoir bij de productieput ongeveer een graad is afgekoeld (afhankelijk van het productiepatroon). Als je de put vervolgens met rust laat of uit gebruik neemt, dan is het warmwaterreservoir na geruime tijd weer helemaal op temperatuur.

Deel dit bericht