Onderzoek Lean: is aard­warmte­winning een veilig, betrouwbaar alternatief voor gas?

Met onderzoeksproject Lean gaan we de komende drie jaar onderzoeken of we op één plaats in Utrecht de warmtevraag van bewoners aan een aardwarmtebron kunnen koppelen. De warmtebron kan dan een grote groep huizen via het warmtenet voorzien van warmte. Waar precies de locatie gaat zijn, en hoe we dat gaan doen, is onderwerp van het onderzoek.

Ambitie

Is aardwarmtewinning in de provincie Utrecht een veilig en betrouwbaar alternatief voor gas? Dat onderzoeken we in Lean. De provincie Utrecht heeft de ambitie straks een groot deel van de warmte die nodig is in de provincie uit aardwarmte te kunnen halen.

Aanpak

We beginnen met het in kaart brengen van de bodem. De eerste stap hierin is dat de opsporingsvergunning voor het project is goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken. Daarmee heeft Lean het recht gekregen te mogen onderzoeken of aardwarmte in de Utrechtse bodem zit. Als blijkt dat er aardwarmte is, mogen de partners in Lean het ook uit de diepte omhoog halen.

De bodem van Utrecht is nu nog een witte vlek in geologenland. We weten goed door de winning van kolen, olie en gas wat er in de bodem zit van Noord en Zuid Nederland. Het midden van Nederland is nooit eerder onderzocht. Lean brengt de bodem rondom de gemeente Utrecht in kaart. Dat gebeurt met analyses van bestaande data, veldonderzoek en seismisch onderzoek.

Proefboring

De volgende stap is het matchen van zo’n mogelijke bron met een plaats bovengronds waar veel verwarming nodig is. Dat zal dan in de buurt zijn van het warmtenet. Is er een match, dan komt er een proefboring. Daarna weten we pas zeker of er voldoende water te vinden is én of het warm genoeg is. Is dat resultaat positief, dan gaan we daar daadwerkelijk aardwarmte winnen. Bij elke fase bekijken we of het rendabel, veilig en duurzaam is om een volgende stap te zetten.

Planning

Als het veilig, maatschappelijk gedragen en haalbaar is, dan is het de bedoeling om in 2020 een proefboring te doen. Voorafgaand daaraan zullen nog diverse vergunningen moeten worden verkregen, waaronder een omgevingsvergunning. Uiteraard worden bewoners en organisaties in het gebied geïnformeerd over de voortgang en komen er inspraakmomenten.

Heb je vragen?

Deel dit bericht

Partners