Onderzoek Lean: is aard­warmte­winning een veilig, betrouwbaar alternatief voor gas?

Met onderzoeksproject Lean gaan we de komende drie jaar onderzoeken of we op één plaats in Utrecht de warmtevraag van bewoners aan een aardwarmtebron kunnen koppelen. De warmtebron kan dan een grote groep huizen via het warmtenet voorzien van warmte.

Ambitie

Is aardwarmtewinning in de provincie Utrecht een veilig en betrouwbaar alternatief voor gas? Dat onderzoeken we in Lean. Alle betrokken partijen hebben de ambitie straks een groot deel van de warmte die nodig is uit aardwarmte te kunnen halen.

Aanpak

Allereerst hebben we de bodem in kaart gebracht. De eerste stap hierin was dat de opsporingsvergunning voor het project werd goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken. Daarmee kreeg Lean het recht om te onderzoeken of er aardwarmte in de Utrechtse bodem zit. Als blijkt dat er aardwarmte is, mogen de partners in Lean die warmte ook uit de diepte omhoog halen.

Witte vlek

De bodem van Utrecht is nu nog een witte vlek in geologenland. Door de winning van kolen, olie en gas weten we goed wat er in de bodem zit van Noord- en Zuid-Nederland. Het midden van Nederland is nooit eerder onderzocht. Met behulp van analyses van bestaande data, veldonderzoek en seismisch onderzoek brengen we de bodem rondom de gemeente Utrecht in kaart.

Proefboring

De volgende stap is het matchen van zo’n mogelijke bron met een plaats bovengronds waar veel verwarming nodig is. Dat zal dan in de buurt zijn van het warmtenet. Is er een match, dan komt er een proefboring. Daarna weten we pas zeker of er voldoende water te vinden is én of het warm genoeg is. Is dat resultaat positief, dan gaan we daar daadwerkelijk aardwarmte winnen. Bij elke fase bekijken we of het rendabel, veilig en duurzaam is om een volgende stap te zetten.

Van 8 naar 2

De zoektocht naar een geschikte plek voor de proefboring startte aanvankelijk in acht gemeenten in de provincie. Eind april dit jaar werd het zoekgebied verkleind naar Utrecht-Zuid en Nieuwegein. Verder is door de projectpartners achter de schermen hard gewerkt aan een innovatieve boormethode die zowel de kosten als de overlast tijdens de boorfase aanzienlijk vermindert.

Van 8 naar 2 gemeenten in provincie Utrecht: Utrecht-Zuid en Nieuwegein

Planning

Als het veilig, maatschappelijk gedragen en haalbaar is, dan is het de bedoeling om in 2020 een proefboring te doen. Voorafgaand daaraan zullen nog diverse vergunningen moeten worden verkregen, waaronder een omgevingsvergunning. Uiteraard worden bewoners en organisaties in het gebied geïnformeerd over de voortgang en komen er inspraakmomenten.

Heb je vragen?

Deel dit bericht

Deel dit bericht

Partners