7 april 2021
Hans Slootweg, adviseur duurzaamheid, gemeente Nieuwegein
Joris Peijster, projectmanager Lean, Warmtebron Utrecht

Pas op de plaats voor gezamenlijke verkenning realistisch toekomstperspectief onderzoek Lean

In januari maakten we bekend dat Hoek Zuidstede in Nieuwegein voor Warmtebron Utrecht als voorkeurslocatie in beeld is om het onderzoek naar aardwarmte in de provincie Utrecht te vervolgen. Daarna werd het even stil. Hoog tijd om Joris Peijster, projectmanager Lean en adviseur duurzaamheid Hans Slootweg van gemeente Nieuwegein te vragen naar een update over de stand van zaken.

Afwegingskader

In antwoord op de bekendmaking van onze voorkeurslocatie heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten dat de gemeente eerst een afwegingskader voor aardwarmte wil vaststellen. “Pas daarna kan er over locaties worden gesproken”, zo laat Hans weten. “De gemeenteraad heeft vervolgens eind januari aangegeven dat de winning van aardwarmte voor verduurzaming van het stadswarmtenet een realistische optie kan zijn. Maar de raad heeft ook gezegd dat het afwegingskader om dat te beoordelen eerst aangescherpt moet worden met meetbare en realistische indicatoren. De gemeente is hard bezig om dat te organiseren. Met het aangescherpte afwegingskader toetst de gemeente of het winnen van aardwarmte in Nieuwegein op een maatschappelijk verantwoorde manier mogelijk is op voorgestelde geschikte locaties.” (meer info hierover is te vinden op de website ikbennieuwegein.nl)

Vervolg uitlijnen

Zorgvuldigheid in het proces is volgens Joris enorm belangrijk. “De gemeente is aan zet met een eigen afwegingskader om zo voorbereid te zijn op een eventueel voorstel voor een locatie. Dat kost iets meer tijd dan wij van te voren hadden ingeschat. Dat betekent dat wij onze eigen planning ook opnieuw moeten maken. Daarom maken we nu afspraken met de gemeente om van beide kanten duidelijk te hebben waar we aan toe zijn.”

‘We maken de komende tijd een pas op de plaats en kijken naar wat er moet gebeuren om verder te kunnen gaan met Lean. Dat biedt tegelijkertijd rust en ruimte voor de gesprekken met de omgeving en het gemeentelijke en politieke besluitvormingsproces’

Toekomstperspectief

Eén van de belangrijkste conclusies uit het overleg dat nu gevoerd wordt, is dat er meer tijd nodig is. De energietransitie op zich is al complex, pionieren in aardwarmte als vrij onbekende energiebron geeft deze uitdaging nog eens een extra dimensie. Volgens Hans vraagt de ontwikkeling van aardwarmte in en voor de bebouwde omgeving méér tijd, ruimte en inzet in de planvormingsfase waarin we nu zitten: “Lean biedt een mooie kans voor de verduurzaming van de stadsverwarming. Voor de gemeente is het cruciaal om daarbij alle belangen op een zorgvuldige manier af te wegen binnen onze wettelijke mogelijkheden. Dat vraagt om het concreet maken van de voorwaarden met de raad en de stad, maar tegelijk óók samenwerking met Warmtebron als initiatiefnemer. En helderheid creëren naar alle partijen hoe we samen op kunnen lopen vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid.”

Rust, ruimte en vertrouwen

Joris: “We maken de komende tijd een pas op de plaats en kijken naar wat er moet gebeuren om verder te kunnen gaan met Lean. Dat biedt tegelijkertijd rust en ruimte voor de gesprekken met de omgeving en het gemeentelijke en politieke besluitvormingsproces. De gezamenlijke aanpak moet resulteren in een projectplan met een bijgestelde koers waarop onze partners en subsidiegevers het vertrouwen kunnen baseren dat het project uitvoerbaar is. En dat geldt uiteraard ook voor de omgeving.”

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

De reactiemogelijkheid is gesloten

Stef21 april 2021 | 07:29

Staat wel heel erg vol met ambtelijke taal. Alleen de titel al “ Pas op de plaats voor gezamenlijke verkenning realistisch toekomstperspectief onderzoek Lean”…

Warmte is enorm complex en ingrijpend. Juist daarom is het belangrijk om het taalgebruik ook simpel en daarmee toegankelijk te maken

Arjan Visser7 april 2021 | 18:24

Dank. Op de genoemde website vind ik geen info hoe de gemeente aan dit afwegingskader werkt. Wordat intern opgesteld? Extern? Andere gemeenten of overheden dir zulke kaders al hebben? Welke elementen zijn dan belangrijk in zo’n kader? Hoe concreet was dat gemaakt vanuit de Raad? Er zijn toch al geothermie projecten gedaan (bijv. Pijnacker). En wat is mogelijk nieuw ivm bestaande toetsingskaders? Waar zit de onzekerheid, stress of zelfs angst? Wat kan geleerd worden van bestaande kaders van andere duurzame energiebronnen? Etc usw.

Manon 9 april 2021 | 11:32

Hoi Arjan, terechte vraag. Ik zal je vraag doorsturen naar gemeente Nieuwegein en vragen of zij jouw vraag willen beantwoorden. En inderdaad er zijn al meerdere geothermie projecten in Nederland gerealiseerd. In Pijnacker zijn we zelfs een keer gaan kijken:https://warmtebron.nu/nieuws/2019/op-bezoek-bij-de-boorinstallatie-die-in-beeld-is-voor-proefboring-onderzoeksproject-lean/

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht