10 september 2021

Onderzoeksproject Lean wordt niet voortgezet in gemeente Nieuwegein

Het onderzoeksproject Lean naar de mogelijkheden van aardwarmtewinning in Nieuwegein wordt niet voortgezet. Zorgvuldige (publieke) besluitvorming voor het afwegingskader neemt meer tijd in beslag dan we als initiatiefnemers hadden voorzien. Gezien de krappe tijdsvensters voor het verkrijgen van subsidies, achten we het niet langer haalbaar het project voort te zetten. Dat neemt niet weg dat aardwarmte volop in beeld blijft als potentiële duurzame bron voor het verduurzamen van de warmtevraag.

‘We vinden het ontzettend jammer dat we dit aardwarmteproject in de gebouwde omgeving van Nieuwegein niet tot realisatie hebben kunnen brengen”, zo laat Joris Peijster namens de projectdirectie weten. “Maar we zijn nog steeds gemotiveerd om aardwarmteprojecten binnen het opsporingsgebied in de regio Utrecht op te starten. Wij geloven in de kansen van deze techniek om zowel in Utrecht als in de rest van Nederland een belangrijke bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de energievoorziening en zo het behalen van de klimaatdoelstellingen.”

Aardwarmte blijft in beeld

Dat Lean als project in Nieuwegein niet wordt voortgezet, neemt dus niet weg dat aardwarmte in de provincie Utrecht volop in beeld blijft als potentiële duurzame bron. “Ook in Nieuwegein blijft aardwarmte wat ons betreft op de agenda staan. Eind januari schaarde de voltallige gemeenteraad zich nog unaniem achter de opvatting dat aardwarmtewinning voor verduurzaming van het stadswarmtenet een realistische optie is.”

Zorgvuldige procesvoering

Daarvoor moet eerst het gemeentelijke afwegingskader om locatievoorstellen te kunnen beoordelen worden aangescherpt en vastgesteld. Volgens Joris hebben de initiatiefnemers van Warmtebron Utrecht achteraf bezien onderschat hoeveel tijd zorgvuldige procesvoering bij publieke besluitvorming over dit soort ontwikkelingen vraagt. “Voor de ontwikkeling van aardwarmte in de gebouwde omgeving is het van groot belang dat de ontwikkeling van passend beleid doorgaat.” 

Doorontwikkeling beleid

In het proces van Lean is duidelijk geworden hoe lastig het voor alle partijen is als beleid en regelgeving in beweging zijn. “Duidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheden van gemeente, het rijk en de sector is essentieel als basis voor de ontwikkeling van aardwarmte. Om die reden zien we het aangescherpte afwegingskader van de gemeente Nieuwegein dan ook met belangstelling tegemoet”, zo laat Joris weten.

Voortbouwen

Gelukkig heeft Lean waardevolle informatie opgeleverd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van aardwarmteboringen in de Utrechtse ondergrond. Joris: “Zowel in het opbouwen als het delen van kennis is veel werk verzet waar op voortgeborduurd kan worden. Zo is de geplande onderzoeksboring voor het landelijke programma  SCAN van EBN ten oosten van de stad Utrecht interessant om de onzekerheid voor projecten in de ondergrond verder terug te brengen. Naast het delen van informatie willen we natuurlijk ook voortbouwen op de relaties met de provincie, gemeentes, waterschappen, drinkwaterbedrijven, natuur- en milieuorganisaties op het vlak van aardwarmte.”

Binnenkort ontvangen bewoners en bedrijven uit de omgeving van Hoek Zuidstede in Nieuwegein onderstaande brief waarin we laten weten dat we het onderzoek naar aardwarmte niet voortzetten.

brief bewoners Hoek Zuidstede onderzoek aardwarmte niet voortgezet in Nieuwegein. docx

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

De reactiemogelijkheid is gesloten

Francien Braakman10 september 2021 | 16:44

Ik ben blij dat de plannen voor Nieuwegein voorlopig in de ijskast staan. Laat subsidie nooit de drijfveer zijn voor zo’n risicovol project, waarbij allerlei risico’s en schade aan ondergrond en gebouwen niet te onderschatten zijn. Ook een onbetrouwbare overheid( zie Groningen) is niet vertrouwenwekkend mocht zich onverhoopt een calamiteit voordoen.
Een goed overdachte keuze ( en dat zijn zeker geen biomassa centrales) van alternatieve energie lijkt me beter. Misschien zijn er in Nieuwegein wel mensen met ideeën! Niet geschoten is altijd mis. De voorloper vsn wifi kwam er ook vandaan

Harry10 september 2021 | 13:35

Hmmm, soms moet je geduld hebben.

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht