4 oktober 2020
Joris Peijster, projectmanager Lean, Warmtebron Utecht
Boudewijn Janse de Jonge, business developer, Eneco

Warmtebron Utrecht verkleint aantal haalbare locaties voor onderzoek Lean van vijf naar drie

In juli dit jaar verscheen de haalbaarheidsstudie voor het project Lean. Warmtebron Utrecht liet deze studie uitvoeren om twintig mogelijke locaties voor het vervolgonderzoek tegen het licht te houden. Advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV beoordeelde deze locaties in Nieuwegein en Utrecht-Zuid op zowel boven- als ondergrondse aspecten. De vijf meest haalbare plekken worden nu nader onderzocht. Op basis van de jongste inzichten blijven er nog drie over.

“Als eerste is de locatie A12/Galecopperdijk om technische redenen afgevallen”, vertelt Joris Peijster projectmanager voor Lean. “De reden is dat op deze locatie de beoogde bovengrondse plek voor een aardwarmte-installatie en het ondergrondse doelgebied voor de put te ver uit elkaar liggen. Daardoor is een eerste boring niet technisch haalbaar.”

WOS-locatie

Daarnaast is ook de locatie bij het warmteoverdrachtstation van Eneco aan de Symfonielaan afgevallen. Joris: “Vanuit het consortium zijn we in de afgelopen periode tot de conclusie gekomen dat de ontwikkeling van aardwarmte nabij het warmteoverdrachtstation van Eneco nu geen optie is. Op deze locatie was al bekend dat er voor aardwarmte beperkte ruimte is boven de grond en onder de grond. Ook is er een warmtebuffer in ontwikkeling. De langere ontwikkeltijd die voorzien is voor aardwarmte en het project Lean, maakt dat de uitvoeringstermijnen van beide projecten elkaar overlappen. Een gecombineerde uitvoering is niet mogelijk. Samen met de eerder genoemde bezwaren leidt dat tot de conclusie dat de locatie naast het warmteoverdrachtstation op dit moment niet meer in beeld is voor aardwarmte.”

Onmisbare schakel

Volgens Boudewijn Janse de Jonge, business developer bij Eneco is en blijft aardwarmte een onmisbare schakel in de route naar een duurzame stadsverwarming in Nieuwegein en Utrecht. “Het is heel belangrijk dat het project Lean wordt gerealiseerd, want hoe eerder er duurzame warmte wordt geproduceerd, hoe sneller we door kunnen met de verduurzaming van het warmtenet.”

Boudewijn Janse de Jong, business developer bij Eneco: "Aardwarmte is én blijft een onmisbare schakel in de route naar een duurzame stadsverwarming" en Joris Peijster, projectmanager Lean van Warmtebron Utrecht. Foto's: Jorrit 't Hoen
‘Voor Eneco is en blijft aardwarmte een onmisbare schakel in de route naar een duurzame stadsverwarming in Nieuwegein en Utrecht’

Goede gesprekken

De drie locaties die in beeld blijven zijn: Tramremise West en Hoek Zuidstede in Nieuwegein en de Nedereindseweg in Rijnenburg (gemeente Utrecht). Ook dit aantal zal naar verwachting door het vervolgonderzoek verder verkleinen. Besluitvorming over de uiteindelijke locatiekeuze door Warmtebron Utrecht en de desbetreffende gemeente staat voor dit najaar gepland. Tijdens de gesprekken met de stad, die van begin september tot en met oktober tijdens de Nieuwegeinse Warmteweken plaatsvinden, nemen de gemeente en Warmtebron Utrecht uitgebreid de tijd om inwoners, ondernemers en belangenorganisaties goed bij dit onderwerp te betrekken. Joris: “Door de jongste inzichten te delen kunnen we op basis van de meest actuele informatie het goede gesprek voeren met bewoners en alle overige betrokkenen.”

Nieuwegeinse Warmteweken

Joris: “We waarderen het enorm dat de gemeente Nieuwegein de Warmteweken heeft opgepakt. Daarmee hebben zij conform de COVID richtlijnen een prima online platform gecreëerd om met de lokale samenleving van gedachten te wisselen over hoe Nieuwegein in 2040 energieneutraal kan zijn. Wij dragen daar vanuit Warmtebron Utrecht graag ons steentje aan bij. Zowel aan die doelstelling als aan het programma van de Warmteweken. We zien daarom uit naar de verschillende themasessies en de online talkshow over aardwarmte.”

 

Meepraten over aardwarmte?

Wil je deelnemen aan het gesprek over de mogelijkheden van aardwarmte voor de provincie Utrecht? Meld je dan snel aan voor de programmaonderdelen van de Nieuwegeinse Warmteweken via ikbennieuwegein.nl

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

De reactiemogelijkheid is gesloten

Suzanne Camu10 december 2020 | 16:32

Ik zou graag een gedetaileerde informatie willen zien van waar er precies geboord gaat worden.Van welk punt naar welk punt.En waar de putten komen.Moet er voor deze putten ook geboord worden? En hoe diep liggen de leidingen die het water vervoeren?
Er word nu gesproken over drie plekken die eventueel over blijven.Maar het gebied of wijken die eventueel te maken krijgen met boringen onder hun huizen is mij totaal onduidelijk.

Manon 11 december 2020 | 14:28

Hoi Suzanne, waar en of er geboord gaat worden staat nog niet vast. Er zijn op dit moment voor ons nog drie plekken in beeld waar wij het onderzoek graag willen voortzetten. Dat zijn Tramremise West (N3A) en Hoek Zuidstede (N11) in Nieuwegein en de Nedereindseweg in Rijnenburg (R1, gemeente Utrecht). Op basis van studie, de business case en alle andere wegingscriteria verwachten we binnenkort met een voorkeurslocatie te kunnen komen. Of de boor uiteindelijk de grond in gaat, hangt onder andere af van zaken die nog nader in beeld zullen worden gebracht tijdens het vervolgonderzoek. Voor een aardwarmte-installatie heb je twee putten nodig. Een zogenoemde productieput waarmee je het warme water oppompt en een tweede (injectie)put waarmee je afgekoelde water weer terugbrengt naar dezelfde aardlaag waar het weer opwarmt. Beide putten samen noemen we een ‘doublet’. Voor Lean onderzoeken we of we op een diepte van zo’n 2.700 meter op veilige en verantwoorde wijze warmte van rond de 85˚C kunnen winnen. Tip: op deze site kun je je aanmelden voor het automatisch ontvangen van onze nieuwsberichten via e-mail. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken.Fijn weekend.

Caspar6 oktober 2020 | 21:51

Het gaat om de X- en Y-coördinaat van de ondergrondse locatie, naast de diepte.

Manon 7 oktober 2020 | 14:24

Beste Caspar, we vragen het voor je na bij onze collega’s. Je hoort van ons.

Frits van Ginkel4 oktober 2020 | 19:54

A12/Galecopperdijk valt dus af. Omdat o.m. het ondergrondse doelgebied voor de put te ver af ligt van de bovengrondse plek voor de installatie. Waar ligt dat ondergrondse doelgebied? Zo te lezen gaat het hier niet zozeer om een technisch maar een economisch motief, te weten winstmaximalisatie! Veiligheid van de inwoners van Nieuwegein is kennelijk minde belangrijk.

Manon 5 oktober 2020 | 18:13

Hoi Frits, het gaat hier echt om technische haalbaarheid. Het doelgebied ligt op ongeveer 2.700m diepte om water aan te boren dat warm genoeg is. Daarnaast moet het eerste gedeelte van de boring verticaal naar beneden zodat de pomp zo recht mogelijk hangt en kan de boring niet te schuin zijn. De combinatie van deze drie factoren zorgt ervoor dat de locatie A12/Galecopperdijk afvalt. Voor wat betreft je opmerking over veiligheid… dat aspect is en blijft voor ons een harde voorwaarde tijdens het gehele project.

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht