10 november 2020
Social Media
Warmtebron Utrecht

Vragen over investeringen, inspraak, alternatieven en schadeafhandeling

Via de website en sociale media deelt Warmtebron Utrecht informatie en kennis over de zaken die samenhangen met de Utrechtse onderzoeksprojecten naar aardwarmte. In reactie daarop krijgen we ook vragen terug. Een aantal van die vragen en antwoorden lichten we graag uit.

1.Kunt u aangeven hoe de investering in een aardwarmtebron zich tot de opbrengsten verhoudt? Wat kost het en wat levert het op? 💰🌡

Als het over de levensduur van een aardwarmtebron gaat, dan spreken we doorgaans over een productieperiode van 30 jaar. Uit ervaring weten we dat je met een kwalitatief hoogwaardig en robuust putontwerp en degelijk onderhoud de levensduur van een put aanzienlijk kunt verlengen. Voor een rendabele business case voor Lean gaan we met behulp van de SDE+ subsidie uit van terugverdientijd van 15 jaar. Of het de investering van zo’n 20 miljoen euro voor het onderzoeksconsortium waard is, kunnen we nu nog niet zeggen. Er moet namelijk nog een hoop onderzocht worden. Zo kunnen we nu nog niet aangeven of uit de boringen naar voren zal komen of er genoeg aardwarmte uit de aardlaag op 2.700 meter diepte te winnen valt. Maar we willen dat wel graag onderzoeken en die verkenning van de mogelijkheden voor aardwarmte maakt het onderzoek waardevol voor de hele regio. Mocht blijken dat we met één aardwarmteput duizenden woningen duurzaam kunnen verwarmen, dan profiteren individuele afnemers maar ook bewoners die niet aangesloten zijn op het warmtenet uiteindelijk van een schonere en gezondere leefomgeving.

2.Welke vergunningen heeft Warmtebron Utrecht nodig voor het onderzoeksproject Lean, welke procedures moeten daarvoor worden doorlopen en hoe zit het met de inspraakmomenten? 👆✔

Om dit alles inzichtelijk te maken, hebben we al die informatie in dit artikel op een rij gezet. Van begin tot eind. Dus vanaf de allereerste verkenning tot aan het sluiten van het doublet aan het einde van de winningsperiode. Deze informatie is ook beschikbaar als folder die je kunt downloaden.

3. Waarom is de stadsverwarming verwarmen met aardwarmte duurzamer dan verwarmen met 1 of 2 zonnepanelen per woning die energie retour leveren aan bijvoorbeeld een warmtebuffer? 🌞🌡

Met een of twee zonnepanelen kun je elektriciteit produceren voor een (klein) deel van de elektriciteitsvraag van een huishouden. Dat is een mooie stap in de verduurzaming van je woning, maar die produceren geen warmte. Er zijn weliswaar solar-thermische panelen (die warmte maken), maar die produceren nu juist warmte in het seizoen dat je geen/veel minder warmte nodig hebt, namelijk in de zomer. Daarnaast zou je een veld ter grootte van – bij wijze van spreken – heel Nieuwegein plus Utrecht nodig hebben om de benodigde hoeveelheid warmte te maken. Vandaar dat we kijken naar technologieën die beter scoren op het vlak duurzaamheid, betaalbaarheid en leveringszekerheid. Aardwarmte of geothermie is daar een van.

4. Als aardwarmte veilig is, waarom wordt er dan gesproken over eventuele schade? Zijn daarover al afspraken gemaakt? 💥💰

Hoe minimaal de kans op schade ook is, dit valt niet 100 procent uit te sluiten. Met behulp van een gedragen schadeprotocol wil Warmtebron Utrecht bewoners, bedrijven en de gemeente voldoende vertrouwen geven in het vervolg van het onderzoek. Ook voor Warmtebron geldt dat veiligheid in alle gevallen voorop staat. Net als elke aannemer of elk bouwbedrijf is en blijft ook Warmtebron Utrecht aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze wordt uiteraard adequaat opgelost. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft in zijn kamerbrief over de voortgang van geothermie aangegeven dat hij aan een nadere vormgeving van het risicobeleid voor geothermie werkt. Tegen die achtergrond is hij met de sector in gesprek over het thema schadeafhandeling. We hopen dat de uitkomst daarvan snel beschikbaar is zodat we in lijn met die landelijke kaders en afspraken in samenspraak met belanghebbenden een protocol kunnen opstellen.

Vragen?

Heb je vragen over aardwarmte of de Utrechtse onderzoeksprojecten Lean en Goud laat het ons dan weten. Dat kan via onze site of volg ons via FacebookLinkedIn of Twitter. Meld je aan voor het ontvangen van onze nieuwsberichten via de homepage.

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

Heb je vragen?

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht