15 mei 2020
Joris Peijster
Projectmanager Lean

Update onderzoeksproject Lean

Dat het coronavirus een enorme impact op de samenleving heeft is duidelijk. Het belangrijkste is dat we hier met z’n allen op deze planeet zo goed en gezond mogelijk uitkomen. Daarnaast is het belangrijk dat we ook vooruit blijven kijken, want gelukkig leert de geschiedenis dat geen enkele crisis eeuwig duurt. In dit artikel geven we weer wat de stand van zaken is binnen het onderzoeksproject Lean. Ook kijken we alvast vooruit naar wat er in de komende maanden te verwachten valt in het onderzoek naar aardwarmte in de provincie Utrecht.

 

Voor veel belanghebbenden en betrokken partijen zoals overheden is aardwarmte nog vrij complexe materie. Joris: “Bij de introductie van aardwarmte in de bebouwde omgeving is het belangrijk dat we met elkaar samen opgaan. Daarom gaan we de komende tijd gebruiken voor het afronden van de haalbaarheidsstudie en om die informatievoorziening daarover naar alle betrokkenen zo optimaal mogelijk in te richten. Tijd die we met elkaar goed kunnen benutten om kennis te delen en te zoeken naar passende samenwerkingsvormen voor het vervolg van het onderzoek. Ook hebben we onlangs SDE+ subsidie toegezegd gekregen door RVO. Kortom, het werk en de ontwikkelingen gaan achter de schermen gelukkig volop door.”

Rollen en verantwoordelijkheden

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in januari in Nieuwegein plaatsvonden en de publicaties over onderzoeksproject Lean is de dialoog met omwonenden en betrokkenen ook via de publieke communicatie op gang gekomen. Eén van de vragen die vaker terugkomt is waarom er zoveel partijen meedoen in Warmtebron Utrecht? Wat zijn de verschillende rollen en wie is waar verantwoordelijk voor? Joris: “In het kort komt het erop neer dat er naast publieke kennisinstellingen als TNO en de Universiteit Utrecht ook marktpartijen zoals ENGIE en Huisman deel uitmaken van het Lean-consortium. Alle organisaties leveren hun eigen specifieke bijdrage aan dit onderzoeksproject. TNO en de universiteit bijvoorbeeld op het gebied van kennis en onderzoek.  Naast een brede blik op het ontwikkelen van energieprojecten heeft ENGIE ook de nodige ervaring met aardwarmte vanuit het Franse moederbedrijf. Huisman Geo levert technische kennis en ervaring met betrekking tot boringen in binnen- en buitenland. EBN deelt zijn kennis over de Nederlandse ondergrond vanuit de olie en gaswinning binnen de aardwarmtesector. Als één van de meest ervaren bureaus in Nederland draagt IF Technology bij aan de analyse van de ondergrond. Well Engineering Partners is verantwoordelijk voor de engineering van het ondergrondse gedeelte van het project. En tenslotte Eneco als potentiële afnemer van de aardwarmte en eigenaar van het Utrechtse warmtenet voor stadswarmte.”

‘Als publiek-private samenwerking speelt Warmtebron Utrecht in op het besluit van het kabinet om toe te werken naar een aardgasvrije samenleving in 2050 en geven we gehoor aan de maatschappelijke roep om verduurzaming.’

Roep om verduurzaming

Joris: “Als publiek-private samenwerking speelt Warmtebron Utrecht in op het besluit van het kabinet om toe te werken naar een aardgasvrije samenleving in 2050 en geven we gehoor aan de maatschappelijke roep om verduurzaming. We investeren als partijen in het consortium fors, en met behulp van subsidie, om dit baanbrekende onderzoek in de provincie Utrecht uit te voeren. We willen daarbij zorgvuldig omgaan met de belangen van bewoners en ondernemers. Dat vraagt dat we met hen in contact komen om te horen hoe onze plannen, antwoorden op vragen of vervolgstappen ervaren worden. Soms kunnen we al heel snel zorgen wegnemen, een andere keer zullen we echt met bewoners of bedrijven aan de slag moeten. Bijvoorbeeld als er extra kennis nodig is of als er specifieke afspraken moeten komen.  Dat is in deze corona-tijd best een uitdaging, tegelijkertijd kan er al een boel online. Ook hebben we gemerkt dat ons project nog aan bekendheid kan winnen, de komende tijd willen we in samenwerking met publieke partijen ook kijken wat we kunnen doen om meer mensen te bereiken. Zodat we uiteindelijk mensen niet gaan verrassen.”

Projectmanager Joris Peijster geeft een toelichting over onderzoeksproject Lean.
Projectmanager Joris Peijster geeft een toelichting over onderzoeksproject Lean op een van de informatiebijeenkomsten afgelopen januari. Foto: Wouter Roosenboom

Haalbaarheidsstudie

Zoals gezegd lopen de ontwikkelingen door en wordt er momenteel een haalbaarheidsstudie voor Lean uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Joris: “Daarin worden verschillende potentiele locaties afgewogen die de afgelopen tijd in beeld zijn gekomen. Er wordt in   de studie aangegeven welke plekken in het zoekgebied het meest geschikt zijn om het onderzoek voort te zetten. In die zoektocht wordt al ons voorwerk meegenomen. Uiteraard komen ook de plekken aan bod die minder geschikt worden geacht en natuurlijk waarom. Naar verwachting is dat rapport in juni gereed en beoordeeld door de gemeente. Nadat de gemeente kennis heeft kunnen nemen van de inhoud, zal het voor iedereen beschikbaar komen.”

Geologisch rapport

Een ander onderzoek dat bij de uiteindelijke locatiekeuze meeweegt is al in 2019 uitgevoerd. Onlangs publiceerden onderzoekers van TNO en de Universiteit van Utrecht de resultaten in de vorm van een geologisch rapport. Joris: “Waar de haalbaarheidsstudie zich hoofdzakelijk op de bovengrondse situatie richt, ging het geologisch onderzoek uitsluitend over de situatie in de diepe ondergrond. Voor dit wetenschappelijke rapport wordt door de onderzoekers een aanvullende publieksvriendelijke samenvatting geschreven, zodat ook de ‘niet-geologen’ kennis kunnen nemen van de conclusies van het onderzoek. Deze samenvatting zullen we binnenkort online delen. Aan de hand van beide onderzoeken willen we iedereen duidelijk laten zien welke kennis en afwegingen een rol spelen bij een afgewogen keuze voor een definitieve locatie om het onderzoek voort te zetten.”

 

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

Heb je vragen?

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht