23 december 2020
Joris Peijster
Warmtebron Utrecht

Locatiekeuze onderzoek Lean volgt na feestdagen

Zoals eerder al is aangegeven was het de intentie van Warmtebron Utrecht om nog voor het eind van dit jaar een voorkeurslocatie bekend te maken voor de voortzetting van het onderzoeksproject Lean. “Helaas heeft dit proces wat vertraging opgelopen en daarom tillen we het aanwijzen van een voorkeurslocatie over de feestdagen heen”, zo laat projectmanager Joris Peijster weten.

In juli presenteerden onderzoekers van het advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV de haalbaarheidsstudie voor het onderzoeksproject Lean. In opdracht van Warmtebron Utrecht zijn twintig locaties in Nieuwegein en Utrecht-Zuid beoordeeld op zowel boven- als ondergrondse aspecten. Op basis van het onderzoek vielen direct tien locaties af. Vijf locaties werden aangemerkt als ‘meest haalbaar’ en zijn vervolgens nader onderzocht op onder andere milieu- en omgevingseffecten. Begin oktober bleven alleen nog Tramremise West (N3A), Hoek Zuidstede (N11) in Nieuwegein en de Nedereindseweg in Rijnenburg (R1, gemeente Utrecht) in beeld.

Toetsbaar en meetbaar

Op basis van (vervolg)studie, de business case en alle andere wegingscriteria wordt in januari de voorkeurslocatie bekendgemaakt. Daarmee komt het onderzoek volgens Joris in een nieuwe fase. “We hebben een locatie nodig om ons plan verder te onderbouwen. Gebaseerd op die specifieke locatie kunnen we zaken als het technisch ontwerp en risicoanalyses uitwerken. Daarmee maken we dergelijke aspecten toetsbaar en meetbaar en kunnen we meer op detailniveau aantonen dat het om veilig en verantwoord onderzoek gaat.” Parallel aan de politieke besluitvorming wil Warmtebron Utrecht kennismaken met de directe omgeving om de plannen en het onderzoek nader toe te lichten.

Joris Peijster, projectmanager Lean van Warmtebron Utrecht. Foto: Jorrit 't Hoen

Vergunningen voorbereiden

Volgens afspraak wordt eerst het college van burgemeester en wethouders van de gemeente geïnformeerd alvorens de publiekelijke bekendmaking volgt. Joris: “We vragen het college in te stemmen met ons verzoek om het onderzoek op de betreffende locatie te kunnen voortzetten. Daarmee is er formeel een locatie in beeld en kunnen we de benodigde vergunningsprocedures voorbereiden. We moeten ook zorgen dat we binnen de tijdsgrenzen voor de benodigde subsidie in de pas blijven lopen. Of we uiteindelijk aardwarmte kunnen gaan winnen, hangt mede af van zaken die tijdens het vervolgonderzoek nader in beeld worden gebracht.”

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

De reactiemogelijkheid is gesloten

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht