23 januari 2020
Onderzoeksproject Lean
Eerste informatiebijeenkomsten in Nieuwegein

Kennis delen, samen aan de slag en open communicatie over gevoelige snaren

Tijdens de eerste informatiebijeenkomsten in Nieuwegein konden belangstellenden kennismaken met het onderzoeksproject Lean en de initiatiefnemers van Warmtebron Utrecht. Maar nog belangrijker: er was volop de gelegenheid vragen en zorgen voor te leggen aan de vakinhoudelijke specialisten. Tegelijk werd tijdens deze eerste echte kennismaking duidelijk dat veel mensen in het vervolgtraject betrokken willen blijven.

Op donderdag 16 januari werden 60 aanwezigen in Buurtplein Batau bijgepraat over de stand van zaken rond het onderzoeksproject Lean, het proces, de kansen, mogelijke risico’s en tal van andere zaken. Afgelopen maandag heette omgevingsmanager Thijs Kraassenberg zo’n 70 aanwezigen welkom in Buurtplein Galecop.

Eerste kennismaking

Na het welkomstwoord en de introductie van het team van Warmtebron Utrecht liet Thijs weten dat het tijdens deze avonden zeer waarschijnlijk niet zou lukken om alle vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen. “Want daar hebben we tijd voor nodig en dat is iets waar we de komende tijd zorgvuldig met elkaar mee aan de slag gaan. Laten we het vooral zien als een eerste kennismaking. Deze twee infobijeenkomsten zijn dan ook beslist niet de enige contactmomenten. Nu we elkaar gezien en gesproken hebben, weten we elkaar ook ongetwijfeld beter te vinden. Voor vragen, het delen van kennis en hopelijk ook voor een goede samenwerking. Vanuit Warmtebron stellen we het zeer op prijs als er mensen zijn die vanaf dit punt met ons aan de slag willen. Daarmee willen we er voor zorgen dat wat belangrijk is voor bewoners goed gehoord, begrepen en ingebracht wordt.”

 

Projectmanager Remco van Ee van onderzoeksproject Lean vertelt over de onderzoeksfases van het project.
Projectmanager Remco van Ee van onderzoeksproject Lean vertelt over de onderzoeksfases van het project in buurtplein Batau. Foto: Wouter Roosenboom

Er staat nog niets vast

Vervolgens gaf Thijs de microfoon door voor een presentatie vanuit onderzoeksinstituut en projectpartner TNO. In deze presentatie werd uitgelegd wat aardwarmte is, hoe het werkt, wat binnen Lean onderzocht wordt en vooral waarom. Aansluitend nam Remco van Ee van Huisman Geo in Buurtplein Batau het stokje over. Onderzoekpartner Huisman is gespecialiseerd in het uitvoeren van boringen naar aardwarmte. Ook Remco gaf aan dat er nog een hoop onderzocht moet worden. “Zo is het nog lang niet duidelijk of er überhaupt een aardwarmtebron komt. Uit een eerste boring kan blijken dat er niet voldoende warmte te winnen valt. In dat geval volgt er geen tweede boring. Voorop staat dat we veilig en verantwoord kunnen werken en dat de risico’s aanvaardbaar zijn. Daarnaast moet het natuurlijk ook economisch rendabel zijn. Kortom, we zij er nog lang niet uit en er staat nog niets vast.”

Nader gebiedsonderzoek

Hoe het proces van Lean ingericht is, werd in Buurtplein Galecop uitgebreid toegelicht door Joris Peijster van ENGIE. Joris gaf aan hoe Lean van start ging in acht Utrechtse gemeenten en eind oktober vorig jaar uitkwam op de locatie dichtbij het warmteoverdrachtstation Zuilenstein van Eneco nabij het kruispunt A.C. Verhoefweg / Symfonielaan / Batauweg. Verder lichtte hij toe hoe waar naar gekeken wordt in het lopende gebiedsonderzoek om uiteindelijk op de meest geschikte locatie uit te komen. Na zijn presentatie was er de gelegenheid om eerst plenair en aansluitend 1-op-1 vragen te stellen aan de vakinhoudelijke specialisten. In Buurtplein Batau waren naast Thijs, Remco en Joris ook Maurice Hanegraaf van TNO, Thijs Boxem van EBN, Youri den Otter van de provincie Utrecht en Raoul Steffens van Royal HaskoningDHV aanwezig. In Buurtplein Galecop was nagenoeg dezelfde groep specialisten aanwezig, alleen kon Youri den Otter er niet bij zijn zijn, was Jan Hopman namens TNO aanwezig en werd Eneco als projectpartner en beheerder van het warmtenet in Utrecht en Nieuwegein vertegenwoordigd door Jeroen Harren.

Zorg dat iedereen tijdig over de benodigde informatie kan beschikken. Om zich een goed beeld van het project te vormen, maar ook om goed beslagen ten ijs te komen als het over inspraak gaat’

Centrale beantwoording

Alle vragen uit de zaal werden genoteerd waarbij omgevingsmanager Thijs aangaf dat deze samen met de vragen die nog volgen stuk voor stuk beantwoord zullen worden. De vragen worden nu beantwoord en in de komende tijd centraal gedeeld via de website van Warmtebron Utrecht. Wie zich op de site heeft aangemeld voor het ontvangen van nieuwsberichten wordt hierover automatisch geïnformeerd. Belangrijke aandachtspunten die tijdens de bijeenkomsten naar voren kwamen waren: waarom in onze woonwijk? Welke ervaring is er met dergelijke projecten? Hoe zit het met de risico’s en de afhandeling van mogelijke schade? Hoe wordt de kwaliteit van het grond- en drinkwater beschermd? Wat kunnen we voor overlast verwachten? Wat levert het op aan CO2-besparing en fijnstof? Wie gaat dit project betalen en van wie is die warmte straks? Wat zijn de inspraakmomenten en hoe worden we als buurt optimaal op de hoogte gehouden?

De informatiebijeenkomst in buurtplein Galecop.
Projectmanager Remco van Ee van onderzoeksproject Lean in gesprek met bewoners na afloop van de bijeenkomst in buurtplein Galecop.
De informatiebijeenkomst in buurtplein Galecop. Foto: Jorrit 't Hoen
Thijs Boxem van onderzoeksproject Lean in gesprek met bewoners na afloop van de bijeenkomst in buurtplein Galecop. Foto: Jorrit 't Hoen

Op de voet volgen

Aan het eind van de avond in Buurtplein Batau blikte Henk van Ingen uit Nieuwegein terug op een interessante en informatieve avond. “Ik woon zelf in een appartement in Vreeswijk dus in tegenstelling tot de meeste mensen in de zaal zit ik vrij ver van de bron af. Maar ik snap hun vragen en zorgen heel erg goed. Zelf ben ik voornamelijk benieuwd naar een antwoord op de vraag of het warmtenet in de toekomst nog uitgebreid wordt en of daarmee de mogelijkheid ontstaat dat er meer wijken en woningen gebruik kunnen maken van een duurzame warmtebron zoals aardwarmte? En wie is straks de eigenaar van al die warmte onder onze voeten? Als lid van de werkgroep Energie in Vreeswijk ga ik dit project zeker op de voet volgen.” Aangezien Eneco tijdens deze avond niet aanwezig was, wordt de vraag over een mogelijke uitbreiding van het warmtenet meegenomen bij het beantwoorden van alle vragen de komende tijd.

Zwart op wit

Volgens omwonende Wilma Matheij waren haar zorgen alleen maar toegenomen na de avond in Buurtplen Batau. “Als er gevraagd wordt naar de kans op trillingen en bevingen dan wordt gezegd dat het risico er zeker is maar dat dit beslist niet vergelijkbaar is met de situatie in Groningen. Maar het echte antwoord is dat de specialisten van Warmtebron Utrecht dat niet weten. Want tenslotte is een klein risico ook een risico. En als je zoveel vertrouwen hebt in de goede afloop waarom is er dan nog geen garantiefonds voor de afhandeling van mogelijke schade? Als je echt in vertrouwen wilt investeren, dan zou ik daar eens mee beginnen. Gewoon zwart op wit zetten.” Een andere aanwezige adviseerde om open en eerlijk uitleg te geven “ook als het om gevoelige snaren gaat. Zorg dat iedereen tijdig over de benodigde informatie kan beschikken. Om zich een goed beeld van het project te vormen, maar ook om goed beslagen ten ijs te komen als het om inspraak gaat.”

Bewoners houden een stuk van een 'boorkern' vast dat van twee tot drie kilometer diepte uit de bodem komt. Dit is met een eerdere boring naar boven gehaald.
Bewoners op de informatiebijeenkomst in Buurtplein Galecop stellen hun vragen aan de teamleden van onderzoeksproject Lean. Foto: Jorrit 't Hoen
Bewoners houden een stuk van een 'boorkern' vast dat van twee tot drie kilometer diepte uit de bodem komt. Dit is met een eerdere boring naar boven gehaald. Foto: Jorrit 't Hoen

Hofleverancier

Frans van Ginkel uit de wijk Galecop vatte het gevoel van de omwonenden tijdens de tweede avond nog eens treffend samen. “Als wijkbewoners hebben we inmiddels sterk het gevoel dat we voor de regio een hofleverancier zijn geworden voor duurzame energie. Eerst kregen we al te maken met een windmolenpark en nu komen jullie ook nog eens met boringen naar aardwarmte. Je kunt je wellicht voorstellen dat mensen in dit gebied behoorlijk wantrouwend staan tegenover dergelijke projecten. Dan heb ik het nog niet eens over het feit dat we met de A2, A12 en A27 volledig ingeklemd liggen tussen drie grote snelwegen. Er bestaan grote zorgen binnen onze woongemeenschap. Neem dat vooral mee.”

Meewerken en actief meedenken

Met een vertegenwoordiging van bewoners en belanghebbenden in het gebied wil het team van Warmtebron de komende tijd aan het werk. Samen kunnen we bepalen wat nodig is en hoe dat georganiseerd kan worden. Omwonenden die actief aan de slag willen, zijn van harte welkom. Op donderdag 30 januari organiseert Thijs Kraassenberg een startbijeenkomst voor deze werkgroep. Er hebben zich al mensen opgegeven. Maar dat kan nog steeds. Aanmelden hiervoor kan bij Thijs via zijn mailadres thijs.kraassenberg@warmtebron.nu

Download via deze link de presentatie: Warmtebron Lean informatiebijeenkomst Nieuwegein januari 2020

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

Heb je vragen?

Frank Slikker24 januari 2020 | 10:14

Waarom is in dit artikel niet gezegd dat een warmtebron als deze na 35 jaar is uitgeput. ( Vraag is gesteld). Wees open en zeg dat dan weer andere bronnen moeten worden gebruikt. Is het de investering voor de organisatie maar ook voor de individuele afnemer wel waard?

Manon 30 januari 2020 | 19:48

Hoi Frank,

Dank voor je vragen. Over de verwachte levensduur van zo’n 30 jaar voor een aardwarmtebron (doublet) hebben we al eerder gecommuniceerd. Helaas is het niet mogelijk om alle informatie in elk artikel te stoppen dat we publiceren. Uit ervaring weten we overigens dat je met een kwalitatief hoogwaardig en robuust putontwerp en degelijk onderhoud de levensduur van een put aanzienlijk kunt verlengen.

De vragen die tijdens de bijeenkomsten in Nieuwegein zijn gesteld, worden momenteel door onze specialisten en kennishouders beantwoord. Die beantwoording zullen we, zodra deze beschikbaar is, uiteraard met iedereen delen. Ook publiceren we maandelijks een artikel met de antwoorden op vragen die via de site of social media bij ons terechtkomen.

Met Lean willen we onderzoeken of aardwarmte in de provincie Utrecht één van de hernieuwbare bronnen kan worden in de energiemix van de toekomst. Want voor het verduurzamen van de warmtevraag hebben we naast aardwarmte alle beschikbare hernieuwbare energiebronnen nodig. Als we hebben vastgesteld dat aardwarmte een veilig, verantwoord en economisch haalbaar alternatief voor aardgas is, dan is opschaling van het aantal doubletten inderdaad noodzakelijk.

Voor een rendabele business case voor Lean gaan we met behulp van de SDE+ subsidie uit van terugverdientijd van 15 jaar. Of het de investering voor het onderzoeksconsortium waard is, kunnen we nu nog niet zeggen. Er moet namelijk nog een hoop onderzocht worden. Zo kunnen we nu nog niet aangeven of uit de boringen naar voren zal komen of er genoeg aardwarmte uit de aardlaag op 2.700 meter diepte te winnen valt. Maar we willen dat wel graag onderzoeken en die verkenning van de mogelijkheden voor aardwarmte maakt het onderzoek waardevol voor de hele regio.

Mocht blijken dat we met één aardwarmteput duizenden woningen duurzaam kunnen verwarmen, dan profiteren individuele afnemers maar ook bewoners die niet aangesloten zijn op het warmtenet uiteindelijk van een schonere en gezondere leefomgeving. Ik hoop dat we met deze informatie je vragen hebben kunnen beantwoorden.

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht