27 februari 2020
Onderzoeksproject Lean
TNO & Universiteit van Utrecht

Geologisch rapport TNO en Universiteit van Utrecht voor zoekgebied locatie Lean beschikbaar

Zoals aangekondigd delen we de komende tijd enkele onderzoeken en studies die zijn en worden uitgevoerd om zowel bovengronds als ondergronds de beste locatie te vinden om het onderzoeksproject Lean voort te zetten. Onderaan dit artikel kunt u het geologische rapport voor Lean downloaden dat opgesteld is door geologen van TNO en de Universiteit van Utrecht.

De wetenschappers van TNO en de universiteit zijn vanaf eind 2018 aan de slag gegaan met het onderzoek. De centrale vraag was in welke gebieden binnen het opsporingsgebied van Warmtebron Utrecht er potentieel is voor de winning van aardwarmte en herhaalbaarheid ervan (mogelijkheid voor meerdere doubletten).

Situatie in de ondergrond

In het geologische onderzoek zijn twee locaties naar voren gekomen met een goede geschiktheid voor het winnen van aardwarmte. Hierbij gaat het om een gebied ten noordwesten van Utrecht en een gebied ten zuidwesten van Utrecht. Uit nader onderzoek bleek dat het gebied ten zuidwesten van Utrecht meer geschikt is omdat daar de Rotliegend-laag dieper ligt en er daardoor warmte op een betere temperatuur te winnen valt. De verdere onderzoeken, zoals het bovengrondse onderzoek, zijn daarom verder gegaan in de zuidelijke zone waarbinnen ook Nieuwegein valt. Voor dat gebied wordt momenteel een haalbaarheidsstudie (gebiedsonderzoek) uitgevoerd. De verwachting is de resultaten van die haalbaarheidsstudie in het voorjaar gereed zijn.

Uitgebreide toelichting

In het rapport staat het geologische onderzoek uitgebreid beschreven. Omdat het stuk nogal technisch en wetenschappelijk is opgesteld, en ook in het Engels (consortium is internationaal) is, kunnen we ons voorstellen dat dat vragen oproept. Mocht u behoefte hebben aan een toelichting van de wetenschappers van TNO dan horen wij dat graag. U kunt dit doorgeven via manon.raats@warmtebron.nu. Uiteraard kunt ook onderaan het artikel uw vragen stellen.

Documenten

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

Heb je vragen?

Martin van Nieuwenhoven7 maart 2020 | 15:00

Vanuit welke legitimiteit wordt het rijkslogo op het rapport gebruikt ? En normaal gesproken hoort er bij het rijkslogo een departement of rijksdienst te worden vermeld, ik ken geen dienst die Hernieuwbare energie heet. Hoe zit dat ?

Manon 11 maart 2020 | 07:47

Hoi Martin, er staat een rijkslogo op omdat dit onderzoek mede is gefinancierd door RVO en dit onderdeel uitmaakt van het onderzoek waarvoor subsidie is verleend. Het is gebruikelijk om het logo te gebruiken van de financiers, als die mede met overheidsfinanciering tot stand zijn gekomen.

RVO is een uitvoerende dienst van het Rijk: https://www.rvo.nl/over-ons/onze-organisatie
Hier is ook meer te lezen over de Hernieuwbare energie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/duurzame-energie/beleid

Martin van Nieuwenhoven7 maart 2020 | 14:56

Wie is voor dit rapport de opdrachtgever geweest ?

Manon 11 maart 2020 | 07:46

Hoi Martin, de opdrachtgever van het rapport is het consortium van Lean. Dat zijn de acht partners: ENGIE, Eneco, EBN, Huisman, TNO, Universiteit van Utrecht, IF Technology en Well Engineer Partners.

Martin van Nieuwenhoven17 maart 2020 | 22:09

Met LEAN als opdrachtgever en uitgever van dit rapport overtreedt LEAN de auteursrechtelijke bescherming van het gebruik van het rijkslogo. Dat LEAN gebruikt maakt van een rijkssubsidie geeft geen recht om het rijkslogo te mogen gebruiken. Alleen als het rijk de afzender van de informatie is, mag het rijkslogo worden gebruikt (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/rijkshuisstijl-en-rijkswebsites):
Het gebruik van het rijkslogo en de rijkshuisstijl is belangrijk voor de herkenbaarheid van de Rijksoverheid. Het maakt direct duidelijk dat de Rijksoverheid de afzender van de informatie is. Ook onderstrepen het rijkslogo en de rijkshuisstijl de neutraliteit en continuïteit van de Rijksoverheid. Het rijkslogo en de rijkshuisstijl mogen alleen worden gebruikt door de Rijksoverheid.

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht