18 juni 2020
Wouter van Leeuwen en Roel Dirkx
IF Technology

‘De uitdaging is om met weinig data tot een goed onderbouwd verhaal te komen dat hout snijdt’

Wie zijn de partijen binnen Warmtebron Utrecht en wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden? Omdat we deze vraag regelmatig krijgen, laten we in dit artikel projectpartner IF Technology aan het woord over hun bijdrage aan het onderzoeksproject Lean. ‘Onze rol binnen Lean is dat wij gegevens over de ondergrond op basis van onze kennis en ervaring praktisch en specifiek kunnen maken voor het aanvragen van een vergunning of subsidie.’

Vier jaar geleden was het consultancy- en engineeringbureau uit Arnhem nauw betrokken bij het opstellen van het onderzoeksvoorstel voor Lean om subsidie bij RVO op te halen. “Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet je onder andere goed onderbouwen hoeveel aardwarmte je verwacht te kunnen gaan produceren”, vertelt IF-adviseur geothermie Roel Dirkx. “In een gebied zoals de provincie Utrecht, waar de data uit de ondergrond nog vrij schaars zijn, mag je dat gerust een flinke uitdaging noemen.”

Roel Dirkx, één van de adviseurs geothermie van IF Technology, die betrokken is bij het onderzoeksproject Lean van Warmtebron Utrecht.
Roel Dirkx, één van de adviseurs geothermie van IF Technology, die betrokken is bij het onderzoeksproject Lean van Warmtebron Utrecht.
Roel Dirkx, één van de adviseurs geothermie van IF Technology, die betrokken is bij het onderzoeksproject Lean van Warmtebron Utrecht. Foto: Jorrit 't Hoen

In samenhang

“Als adviesbureau voor onder andere aardwarmte, bodemenergie en aquathermie (warmte uit oppervlaktewater, red.) staan we met beide benen in de energietransitie van fossiel naar duurzaam”, vertelt Wouter van Leeuwen, geofysicus en teamleider van het IF-team voor geothermie en de opslag van hoge temperatuur in de bodem. “We zijn gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling met oplossingen voor hernieuwbare warmte en koude. Met verstand van de ondergrond, techniek, organisatie, wetgeving en financiën kunnen we al die zaken in samenhang praktisch en specifiek maken voor het aanvragen van subsidie of bijvoorbeeld een opsporingsvergunning.”

Schaarse data

In bepaalde delen van Nederland is veel bekend over de situatie in de ondergrond vanuit de olie- en gaswereld. Voor Lean konden de onderzoekers in eerste instantie alleen gebruikmaken van oude seismische data uit de jaren zeventig en informatie uit enkele boorputten. Roel: “Aan ons de taak om aan te geven welk gesteente je op een bepaalde diepte aantreft. Is het zand of klei? Wat is de porositeit van die laag? De uitdaging is om met weinig data tot een goed verhaal te komen dat hout snijdt richting de subsidieverlener. Door dergelijke zaken in beeld te brengen voor subsidies of vergunningen kunnen we sector verder brengen.”

‘We hebben een enorme hoeveelheid kennis die we graag met overheden willen delen. Vanuit een meer gelijkwaardig kennisniveau kunnen voor dergelijke aardwarmteprojecten sneller en beter beslissingen worden genomen’

Overtuigen en aanscherpen

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden hing samen met de onderbouwing van de aanvraag voor de SDE+-subsidie. Roel: “Bij elke stap in het proces werden we kritisch gevolgd door een team van geologen van onze projectpartners TNO, EBN en ENGIE. Allereerst moesten wij hen overtuigen van onze bevindingen op basis van de methodes en berekeningen die we hebben gebruikt in combinatie met onze argumentatie. Met de feedback die wij vervolgens terugkregen konden we dan een volgende stap zetten om de onderbouwing verder aan te scherpen.”

Wouter van Leeuwen, geofysicus en teamleider van het IF-team voor geothermie en de opslag van hoge temperatuur in de bodem.
Wouter van Leeuwen, geofysicus en teamleider van het IF-team voor geothermie en de opslag van hoge temperatuur in de bodem. Foto: Jorrit 't Hoen

Gelijkwaardig kennisniveau

Ook aan de kant van overheden wil IF Technology zijn kennis inzetten om de ontwikkeling van aardwarmte in de bebouwde omgeving te begeleiden. Wouter: “Dat kunnen we bijvoorbeeld doen door uit te leggen wat het betekent om dergelijke geo-projecten op te zetten. Gemeentes en provincies zijn momenteel volop bezig met het opstellen van warmtetransitievisies en regionale energie strategieën. Vanuit onze visie op duurzaamheid vinden wij het belangrijk dat daarin het potentieel van aardwarmte goed meegewogen kan worden. We hebben een enorme hoeveelheid kennis die we graag met overheden willen delen. Vanuit een meer gelijkwaardig kennisniveau kunnen voor dergelijke aardwarmteprojecten sneller en beter beslissingen worden genomen. Daarmee dragen we ook bij aan een vlottere doorloop. Bij dit soort projecten moet je direct al aan de voorkant investeren in het kennisniveau van de partijen waarmee je te maken hebt.”

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

Heb je vragen?

E. Jannink24 september 2020 | 08:12

Wat zijn de jaarlijkse verwarmingskosten van een gemiddeld huis via dit systeem?

Manon 25 september 2020 | 14:04

Hoi E.Jannink, daar kunnen wij niet zoveel over zeggen. Dat is een vraag die je het beste bij Eneco als energieleverancier voor het Utrechtse warmtenet kunt neerleggen.

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht