19 september 2019

Wat is er in de afgelopen maanden bij onderzoeksproject Lean allemaal gebeurd?

Met het onderzoeksproject Lean onderzoekt Warmtebron Utrecht of we met een proefproject op één plaats in provincie Utrecht de warmtevraag van bewoners aan een aardwarmtebron kunnen koppelen. Deze warmtebron kan dan een grote groep huizen via het warmtenet voorzien van warmte. In april is het onderzoeksgebied verkleind van acht naar twee gemeentes (Utrecht en Nieuwegein). Daar zoeken we nu naar een geschikte plek voor een onderzoeksboring, waarbij we kijken of er daadwerkelijk aardwarmte tussen twee en drie kilometer diepte te winnen valt. In dit artikel geven we een eerste update over wat we tussen april en september voor dit onderzoeksproject gedaan hebben. In de komende tijd zullen we meer berichten over het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd.

Begin 2019 hebben we met experts van diverse organisaties bestaande geologische data van acht gemeenten in provincie Utrecht opnieuw bestudeerd. Dit naar aanleiding van het werk van TNO om met de huidige technologische middelen nieuwe en betere analyses te kunnen maken van data uit de jaren zeventig. Daarnaast hebben we in kaart gebracht welke plekken worden uitgesloten vanwege drinkwaterwinning. Op basis van die gegevens is het onderzoeksgebied sinds april toegespitst op de gemeenten Utrecht en Nieuwegein. De kans dat ‘aardwarmte’ daar op een makkelijker bereikbare diepte te vinden is, was groter dan in de andere gemeenten.

Links: het onderzoeksgebied in Utrecht voor de beide onderzoeksprojecten van Warmtebron Utrecht Rechts: eind april is het onderzoeksgebied verkleind van 8 naar 2 gemeenten. Ontwerp: Launderette

Veilig, haalbaar en betaalbaar

Niet alleen ondergronds, maar ook bovengronds is een aantal zaken onderzocht zoals de mogelijkheden voor de aansluiting op een warmtenet en de grondwater-beschermingsgebieden. Bij het onderzoek zijn diverse organisaties, waaronder de beide gemeenten, maar ook de waterschappen, omgevingsdiensten en de provincie nauw betrokken. Allemaal organisaties die kennis inbrengen om goede keuzes te kunnen maken. Daarnaast is ook gekeken naar de betaalbaarheid. De business case omvat het totale plaatje – van het boren tot aan het winnen van aardwarmte. We verwachten deze fase van het onderzoek komend najaar te hebben afgerond. Dan kunnen we bekendmaken in welke van de twee gemeenten de meest optimale locatie ligt voor een boring. Want alleen met een boring krijg je het echte antwoord op de vraag of er daadwerkelijk aardwarmte tussen twee en drie kilometer diepte te winnen valt.

Zorgvuldige afweging

Bij het onderzoek naar veelbelovende locaties voor aardwarmte zijn ook de beide gemeentes met diverse disciplines betrokken. Zo worden hun kennis van het gebied, de toekomstplannen en de aanwezigheid van (mogelijke) archeologische resten in de ondergrond meegenomen in het onderzoek. Verder hebben we ook eenvoudige bronnen als Google Maps geraadpleegd om de afstand tot de bebouwing te berekenen en zijn er medewerkers op de fiets door het gebied gegaan om locaties in het echt te bekijken. De plekken worden door onze experts gewogen op verschillende criteria. Om te beginnen hebben we bovengronds tijdelijk een plek nodig ter grootte van een voetbalveld voor het plaatsen van de boorinstallatie. Dat is best een grote ruimte gezien het feit dat we in de bebouwde omgeving zitten met ons zoekgebied. Daarvoor is inzicht nodig in bijvoorbeeld flora en fauna die in het gebied aanwezig zijn. Verder is de afstand tot het warmtenet van belang. Want je moet de warmte die je naar boven haalt natuurlijk ook naar de huizen en gebouwen kunnen transporteren. Hoe korter die afstand des te beter het is. Zo beperk je overlast en ook de kosten. Want wil je bijvoorbeeld een leiding aanleggen in stedelijk gebied, dan variëren de kosten van 1 tot 3 miljoen euro per kilometer. De locatie wordt daarom binnen een straal van twee kilometer tot het warmtenet gezocht. En uiteraard willen we het liefst niet met de leiding onder een snelweg of rivier door. In de komende weken praten we je graag bij over de uitvoering van het gebiedsonderzoek. Hoe gaat dat in zijn werk? Waar wordt naar gekeken? En hoe kom je uiteindelijk tot een weloverwogen keuze voor een locatie voor een proefboring.

Boortoren van onze partner Huisman die recentelijk gebruikt is bij de tuinder Ammerlaan in Pijnacker. Foto: Jorrit 't Hoen

De grond in

De boring, waarbij we daadwerkelijk kijken of er aardwarmte tussen twee en drie kilometer diepte te winnen valt, willen we eind 2020 uitvoeren. Daarom zullen we, zodra de plek bekend is, een omgevingsvergunning aanvragen voor deze locatie. Die vergunning wordt afgegeven door Staatstoezicht op de Mijnen, die verantwoordelijk is en toezicht houdt op alles wat er in de Nederlandse bodem gebeurd. Pas als deze vergunning verleend is, kunnen we een boring uitvoeren om te zien of onze onderzoeksgegevens daadwerkelijk kloppen.

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

Heb je vragen?

Frank3 oktober 2019 | 20:35

Misschien een update sturen naar Platform Geothermie? Zetten ze een link op de website en in de nieuwsbrief….

Manon 4 oktober 2019 | 11:21

Dank je wel, Frank. Het Platform Geothermie mag zeker de informatie van onze website gebruiken en delen via de nieuwsbrief van Platform Geothermie. Van elk nieuwsbericht dat we publiceren, ontvangen een aantal medewerkers van het platform een melding in hun mail.

Op de hoogte blijven?

Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht