26 april 2019
Joris Peijster
Projectleider onderzoek Lean

Utrecht-Zuid en Nieuwegein in beeld als zoeklocaties voor aardwarmte

Op welke manier is aardwarmtewinning in de provincie Utrecht een veilig en betrouwbaar alternatief voor aardgas? Dat is de centrale vraag in het onderzoeksproject Lean. Voor een antwoord op die vraag is een proefboring noodzakelijk. Op basis van geologische onderzoek is het gebied aan de zuidkant van gemeente Utrecht en gemeente Nieuwegein in beeld gekomen. Het komende half jaar wordt in dit gebied naar een geschikte locatie gezocht.

Als het om de energietransitie gaat, heeft de Provincie Utrecht de ambitie om straks een groot deel van de warmtevraag in te vullen met duurzame energie uit aardwarmte. Daarmee biedt aardwarmte als duurzame energiebron mogelijk een hoop potentie. De komende drie jaar onderzoekt Lean of de warmtevraag van duizenden inwoners op één plek in de provincie gekoppeld kan worden aan een aardwarmtebron.

Onderzoeksgebied Utrecht voor de beide onderzoeksprojecten van Warmtebron Utrecht
Onderzoeksgebied Utrecht voor de beide onderzoeksprojecten van Warmtebron Utrecht

De juiste plek

“De techniek voor Lean is al vaak succesvol toegepast”, zo licht projectmanager Joris Peijster toe. De uitdaging ligt hem vooral in het vinden van een geschikte plek voor een aardwarmtebron. Daarvoor zijn drie zaken essentieel. Zo moet de benodigde gesteentelaag geschikt zijn en op de juiste diepte liggen, er moet een warmtevraag zijn en tenslotte mogen de warmtebron en warmtevraag niet al te ver uit elkaar liggen. Er zijn ook gebieden uitgesloten vanwege, bijvoorbeeld, de drinkwaterwinning. Onderzoek op basis van bestaande geologische data heeft drie zoeklocaties in Utrecht-Zuid, Nieuwegein en langs de A12 opgeleverd. Deze maken zowel technisch als economisch gezien de meeste kans.”

'Binnen een half jaar hopen we een plek gevonden te hebben die aan alle voorwaarden voldoet'

Van 8 naar 2

Eind maart zijn de vakinhoudelijke ambtenaren van onder andere van de gemeente Utrecht en Nieuwegein over de nieuwste inzichten geïnformeerd. Daarmee concentreert het onderzoek van Lean zich verder in twee gemeenten in plaats van 8. “Dat we ons nu voor het onderzoek op deze zoeklocaties richten, wil absoluut niet zeggen dat aardwarmte in de overige gemeenten ineens buiten beeld is. Als we succesvol zijn in het huidige zoekgebied, dan kijken we volgens weer naar andere gemeenten in Utrecht. Omdat aardwarmte ook daar op relatief korte termijn mogelijk een mooie bijdrage kan leveren in het verduurzamen van de energie.”

Van 8 naar 2 gemeenten in Provincie Utrecht: Utrecht-Zuid en Nieuwegein

Geschikte locatie

Binnen het gemarkeerde gebied wordt het komend jaar verder gezocht naar een geschikte locatie voor een proefboring. Zo’n boring is namelijk nodig om exact vast te stellen wat je op een bepaalde diepte aan geologie vindt. Joris: “Als we een geschikte locatie hebben gevonden en de opsporingsvergunning goedgekeurd is, dan volgt een subsidieaanvraag bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.”

'De techniek voor Lean is al vaak succesvol toegepast'

Veilig, haalbaar en betaalbaar

Volgens de projectmanager zullen omwonenden in deze fase van het onderzoek nog niet veel merken. “In samenwerking met gemeenten en provincies doen we nader onderzoek naar een geschikte plek. Daarvoor kijken we naar de bestemmingsplannen en wat daar al aan leidingen, kabels enzovoorts in de grond zit. Ook gaan we ter plekke in het gebied zoeken naar een plek die qua ruimte en omgeving goed in het plaatje past. Binnen een half jaar hopen we een plek gevonden te hebben die aan alle voorwaarden voldoet. Als alle data bekend zijn, besluiten we of we de volgende stap zetten. Pas als we zeker weten dat het veilig, technisch mogelijk en betaalbaar is, vragen we een omgevingsvergunning aan voor een proefboring.”

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

De reactiemogelijkheid is gesloten

E vd Heiden3 mei 2019 | 15:35 +1

Wat zijn de consequenties voor de bewoners van het onderzoeksgebied?

Manon 8 mei 2019 | 11:38 +2

Beste E vd Heiden, dank u voor uw berichtje. Hoe bedoelt u precies? Nu, de komende maanden, tijdens het onderzoek, óf als we gaan kijken – door een proefboring- of er aardwarmte in de de ondergrond aanwezig is, óf als het er in de toekomst mogelijk aardwarmte gewonnen wordt? Ik hoor graag van u, alvast hartelijk bedankt, Manon

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht