18 februari 2019

Provincie adviseert minister over onderzoek naar aardwarmte in Utrecht

Over de beschikbaarheid van aardwarmte in de regio Utrecht is nog weinig bekend. De provincie Utrecht steunt het onderzoek naar deze ‘witte vlek’ en wil dat er goed gekeken wordt naar de mogelijkheden om deze duurzame energie op een veilige en verantwoorde manier naar boven te halen. Dus zonder het gevaar van aardbevingen of vervuild grond- en drinkwater.

Bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat diende ENGIE vorig jaar namens de onderzoeksprojecten Goud en Lean een aanvraag in voor een opsporingsvergunning in de regio Utrecht. Beide projecten hebben zich verenigd onder de vlag van Warmtebron Utrecht en de aanvraag richt zich op het grondgebied van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en Zeist.

Lokaal en regionaal

De provincie heeft in dit vergunningentraject een wettelijke adviesrol richting het ministerie. Het advies is in overleg met de betrokken gemeenten, waterschappen en waterbedrijven tot stand gekomen. “In het advies vragen wij de minister om de omgeving zo goed mogelijk in het onderzoek te betrekken en de lokale en regionale belangen, zoals drinkwater en natuur, in dit gebied mee te laten wegen in de eventuele vergunningverlening”, zo laat gedeputeerde Mariette Pennarts weten. “Ook vragen wij om een aantal voorschriften op te nemen om eventuele negatieve effecten op de water- en milieukwaliteit tegen te gaan en ook de kans op bodemtrillingen te verkleinen.”

Warmte + elektriciteit

Momenteel telt Nederland 23 reguliere aardwarmteprojecten. Deze zijn vooral in het westen van het land te vinden waar al veel over de ondergrond bekend is. ‘Ultradiepe’ aardwarmte projecten (dieper van 4 km), zoals beoogd in Utrecht, zijn nieuw voor Nederland. Ultradiepe aardwarmte is extra interessant vanwege de mogelijkheid om daarmee ook elektriciteit op te wekken.

Verdere besluitvorming

Het ministerie van EZK neemt het advies van de provincie samen met de adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO en de Mijnraad mee in het verdere besluitvormingstraject. Als de onderzoeksprojecten van Warmtebron Utrecht de opsporingsvergunning krijgen, dan hebben zij gedurende een periode die in de vergunning is opgenomen het alleenrecht om onderzoek te doen naar aardwarmte in het gebied.

Omgevings- en winningsvergunning

Om een proefboring te mogen uitvoeren, hebben de onderzoeksprojecten zowel een omgevings- als een winningsvergunning nodig. Ook deze vergunningen moeten worden aangevraagd bij het ministerie van EZK. De provincie Utrecht heeft dan wederom adviesrecht.

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken, het verdere besluitvormingstraject, vergunningsaanvragen en inspraakmomenten? Kijk dan regelmatig op www.warmtebron.nu.

 

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

Heb je vragen?

Deel dit bericht