28 oktober 2019
Joris Peijster
Warmtebron Utrecht

Onderzoek naar aardwarmte gaat verder in Nieuwegein

Op zoek naar een geschikte locatie om het onderzoeksproject Lean voort te zetten, heeft Warmtebron Utrecht voor Nieuwegein gekozen. Het vervolgonderzoek richt zich op het gebied rondom het warmteoverdrachtsstation (WOS) van Eneco nabij het kruispunt A.C.Verhoefweg / Symfonielaan / Batauweg. Daarmee zetten we een nieuwe stap in het onderzoek naar de mogelijkheden van aardwarmte in de provincie Utrecht.

Eerder dit jaar hebben experts van verschillende organisaties bestaande seismische data uit de jaren zeventig opnieuw bestudeerd om te kijken waar de ondergrond het meest geschikt is. Op basis daarvan is het onderzoeksgebied van acht gemeenten in de provincie verkleind naar Utrecht en Nieuwegein. Met de keuze voor Nieuwegein is het tijd voor de volgende stap in het onderzoek. Daarmee willen we nog meer zekerheid krijgen over de mogelijkheid om aardwarmte uit de bodem te halen. Als Warmtebron een locatie vindt, is het aan het Nieuwegeinse college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad of en onder welke voorwaarden het medewerking wil verlenen voor het verstrekken van de grond.  Als alle onderzoeken de benodigde resultaten opleveren én er een positief besluit van de gemeente is, start de laatste fase van het onderzoek. Zo is het gebruikelijk om in de laatste fase van het onderzoek de bodem in te gaan door middel van een proefboring.

Dwarsdoorsnede van de bodem in Provincie Utrecht. Bron: website provincie Utrecht

Meest kansrijke plek

In de afgelopen maanden heeft advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV een gebiedsonderzoek uitgevoerd. Daarbij is beoordeeld op grond van ‘milieu- en omgevingsaspecten’, zoals natuur, veiligheid, archeologie, groen en alle overige belangrijke waarden die in een gebied voorkomen. Ook de afstand tot het warmtenet is zeer belangrijk. Op basis daarvan vielen direct enkele mogelijke locaties af. Daarnaast is met de provincie, gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en omgevingsdiensten gekeken naar drinkwaterbescherming- en grondwaterbeschermingsgebieden, waar geen boring mag worden uitgevoerd. De uiteindelijke conclusie is dat het gebied rond het WOS in Nieuwegein het meest kansrijk is om het onderzoek naar aardwarmte voort te zetten.

“We zullen het onderzoek naar aardwarmte en de vervolgstappen nauw afstemmen met de gemeente Nieuwegein”

Afstemming en informatie

“Net als in de aanloop naar de locatiekeuze zullen we het onderzoek naar aardwarmte en de vervolgstappen nauw afstemmen met de gemeente Nieuwegein”, zo laat Joris Peijster, projectmanager namens Warmtebron Utrecht weten. “In de komende maanden wordt onder meer de gemeenteraad geïnformeerd over aardwarmte en de laatste stand van zaken met betrekking tot het onderzoek. Daarnaast zullen we begin volgend jaar ook informatiebijeenkomsten organiseren voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.”

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

Heb je vragen?

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht