8 juli 2019
Geertjan van Og
Well Engineering Partners

‘Lean staat aan het begin van de volgende generatie aardwarmteprojecten in Nederland’

Van de 25 geothermieprojecten die Nederland telt, was Well Engineering Partners (WEP) bij 23 projecten betrokken. Het gespecialiseerde ingenieursbureau uit Hoogeveen verzorgt zaken zoals het putontwerp, het projectmanagement tijdens de boorfase en het opleveren en testen van de put. WEP is ook partner in onderzoeksproject Lean. De grote uitdaging is om bestaande high end techniek uit de olie- en gaswereld betaalbaar te maken voor aardwarmtewinning.

WEP is ontstaan uit een samenvoeging van twee bedrijven uit de wereld van de olie- en gaswinning. Voor opdrachtgevers in de olie-, gas- en zoutwinning houdt het bureau zich bezig met het voorbereiden van vergunningen, het schrijven van projectplannen, de inkoop van materialen en het aansturen van partijen tijdens de boorfase. “We zijn zowel architect als projectmanager en we zorgen dat de put uitvoerig getest is voordat deze opgeleverd wordt. Die kennis en ervaring zetten we nu ook in voor het optimaliseren van de aardwarmtetechniek”, aldus Geertjan van Og, Chief Technical Officer (CTO) bij WEP.

Geertjan van Og, Chief Technical Officer bij Well Engineering Partners. Foto's: Jorrit 't Hoen

Uitdaging

Al twee jaar is Geertjan bezig met het Utrechtse onderzoeksproject Lean. “Zeer interessant. Lean staat aan het begin van de volgende generatie aardwarmteprojecten in Nederland. Al eerder voerden we grote projecten uit voor tuinders in het Westland. Vooral economisch gezien waren dat vrij gemakkelijke projecten. Bij Lean ligt dat anders. Omdat er in provincie Utrecht nooit naar gas of olie is geboord, is er niet veel bekend over de ondergrondse geologie. Eind dit jaar zullen de resultaten van het seismisch onderzoek dat EBN uitvoert in op dracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat daar meer duidelijkheid over geven. Daarnaast is het ook nog zaak dat je die ondergrondse warmte direct aan de bovengrondse vraag moet kunnen koppelen via een warmtenet. Voor ons ligt er ook de uitdaging om de techniek goedkoper en dus beschikbaar te maken voor het winnen van aardwarmte voor warmtenetten. Mocht blijken dat we hier in Utrecht aardwarmte kunnen winnen, dan kunnen we dat vanuit die technologische vernieuwing en een nieuwe samenwerkingsvorm binnen Lean economisch rendabel maken.”

‘Met de boormethode die we gaan gebruiken brengen we zowel de risico’s als de kosten die daarmee samenhangen aanzienlijk omlaag. Het andere voordeel is dat het minder tijd kost en dat betekent minder overlast voor de omgeving’

Minder kosten en overlast

De volgende generatie hangt ook samen met het technisch door-ontwikkelen van bestaande en beproefde technieken. Binnen de samenwerking in Lean is een innovatieve boormethode ontwikkeld door partner Huisman. Met deze methode worden nieuwe technieken en materialen voor het eerst samen ingezet. Om vast te stellen wat er aan aardwarmte in de bodem zit, wil het consortium deze techniek inzetten voor een proefboring. Geertjan: “We weten nog niet precies wat we op 2.700 meter diepte aantreffen. Via de seismische resultaten weten we straks exact waar we moeten boren, maar dat zegt nog niets over de kwaliteit van de schone zandlaag die we nodig hebben. Door middel van een proefboring halen we zogeheten kernen naar boven, waarin je de geologische formaties echt kunt zien. De boring zal ook uitwijzen of we met deze methode goedkoper en sneller kunnen boren naar aardwarmte en de productie kunnen optimaliseren. Met de boormethode die we gaan gebruiken brengen we zowel de risico’s als de kosten die daarmee samenhangen aanzienlijk omlaag. Het andere voordeel is dat het minder tijd kost en dat betekent minder overlast voor de omgeving.”

Omgeving meenemen

Aardwarmte is in Nederland vanuit de tuinbouwsector ontwikkeld, maar nu de bebouwde omgeving de aardwarmte opzoekt krijg je een heel andere situatie. Geertjan: “Belangrijk is dat je de omgeving op een goede manier meeneemt in zo’n project. Dat je op een open en transparante wijze communiceert over de kansen die een dergelijke techniek kan bieden, maar ook over de risico’s die overigens allemaal worden meegenomen in de put-ontwerpen en werkprogramma’s. Op deze manier kun je aardwarmte als techniek over de volledige breedte ontwikkelen en zorgen voor voldoende draagvlak. Voor het opschalen van deze bron van duurzame energie, is het ook belangrijk dat er duidelijke spelregels zijn.”

Geertjan van Og bij een boortoren waarmee naar aardwarmte wordt geboord. Foto's: Jorrit 't Hoen

Duidelijkheid en draagvlak

Naast een technisch frame voor aardwarmte moet er volgens Geertjan ook passende wet- en regelgeving komen. “Nu volgen we nog de regelgeving die opgesteld is voor het boren en winnen van olie of gas. Daarom zal de geothermiesector in een goede dialoog met partijen zoals Staatstoezicht op de Mijnen moeten streven naar maatwerk voor aardwarmte. Die duidelijkheid is ook enorm belangrijk voor de manier waarop er door de omgeving tegen geothermie wordt aangekeken. Met passende regelgeving en veilige techniek is er geen enkele reden voor het publiek om de geweldige potentie van aardwarmte niet te omarmen. De beleving is enorm belangrijk. Het mooie van aardwarmte is natuurlijk dat het een op en top lokale energie is voor mensen die in het gebied wonen en werken. Beschik je over aardwarmte in de bodem, voldoende economische potentie én maatschappelijk draagvlak, dan heb je echt iets moois.”

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

De reactiemogelijkheid is gesloten

Ieke libregts12 juli 2019 | 20:00 +2

Ik ben reuze benieuwd naar het vervolg en of de geweldige potentie van aardwarmte wordt omarmd door velen

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht