14 oktober 2019
Raoel Steffens
Royal HaskoningDHV

Hoe vind je de meest geschikte plek voor een proefboring?

Op zoek naar een locatie voor een proefboring in het kader van onderzoeksproject Lean voerde advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in de afgelopen maanden voor Warmtebron Utrecht een gebiedsonderzoek uit. Hoe gaat dat precies in zijn werk, waar kijken de onderzoekers naar en hoe helpt deze informatie uiteindelijk bij het kiezen van een exacte locatie? We interviewden onderzoeker Raoel Steffens hierover. 

Alleen met een proefboring kun je vaststellen of er op een bepaalde diepte aardwarmte te winnen valt. Aan de hand van geologische geschiktheid, economische haalbaarheid en bovengrondse situatie zijn enkele locaties nader onder de loep genomen. “Bij deze inventarisatie hebben we voornamelijk naar twee zaken gekeken”, vertelt Raoel Steffens van Royal HaskoningDHV. “Wat zijn eventuele showstoppers, denk daarbij aan grote gasleidingen of een hoogspanningsnet. En hoe zit het met flora en fauna? Of waar verwachten we dat er nog nadere aandachtspunten liggen? Ook zijn we op de fiets gestapt om een gevoel te krijgen bij de plekken die we vanachter het bureau bekeken hebben.”

Milieu- en omgevingsaspecten

Deze locaties zijn beoordeeld op grond van zogenoemde ‘milieu- en omgevingsaspecten’. Denk daarbij aan natuur, veiligheid, archeologie, groen en alle overige belangrijke waarden die in een gebied voorkomen. Raoel: “Dan kijk je bijvoorbeeld of een plek niet te dicht in de buurt ligt van kwetsbare objecten, zoals een gasleiding of een natuurgebied waarvoor stikstof een belangrijke rol speelt. Maar we hebben ook de bereikbaarheid en mogelijkheden op het gebied van transport en logistiek tegen het licht gehouden. Op basis van al die gegevens ken je een bepaalde score aan een plek toe. Dit levert gegevens op die initiatiefnemers van Lean in samenspraak met de desbetreffende gemeente en andere betrokkenen kunnen gebruiken bij het kiezen van een locatie voor een proefboring.”

Gasleidingen liggen op vele plekken in Nederland. Om te kijken of een locatie geschikt is, wordt er onder andere ook gekeken naar de kabels en (gas)leidingen in de grond. Op de foto worden oude gasleidingen vervangen.
Onderzoeker Raoul Steffens van Royal HaskoningDHV. Foto: Jorrit 't Hoen

Omgevingsvergunning

Voor je een proefboring mag uitvoeren heb je een omgevingsvergunning nodig en dien je te beoordelen of daarbij een milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld. Deze vergunning heb je nodig als je iets wilt bouwen of als je met bedrijfsactiviteiten start die mogelijke hinder voor mens en milieu kunnen veroorzaken. Raoel: “Bij een omgevingsvergunning wordt gekeken naar bijvoorbeeld bouwvereisten, effecten voor het milieu en de ruimtelijke inpassing, kortom concrete zaken die bij de aanvraag voor de eerdere opsporingsvergunning niet of nauwelijks aan de orde zijn gekomen.”

‘Deze locaties zijn beoordeeld op grond van milieu- en omgevingsaspecten. Denk daarbij aan natuur, veiligheid, archeologie, groen en alle overige belangrijke waarden die in een gebied voorkomen’

In detail

Na de locatiekeuze worden de aandachtspunten binnen het gedetailleerde vervolgonderzoek verder uitgewerkt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Bij dit onderzoek kijken ecologen bijvoorbeeld zeer nauwgezet naar de effecten voor mens en natuur in de omgeving. Al deze aspecten zijn bepalend voor hoe de locatie straks ingericht wordt of hoe bijvoorbeeld de aanrijdroute komt te liggen. Raoel: “Binnen dit gebiedsonderzoek hebben we ook alvast een doorkijk gemaakt naar de winningsfase. De boorfase is vrij intensief en gaat 24/7 door. Maar dat is maar tijdelijk. De winningsfase duurt al gauw 30 jaar.”

Mogelijke maatregelen

Voor de milieu- en omgevingsaspecten geldt uiteraard wetgeving waaraan moet worden voldaan. Zo heb je te maken met bepaalde ‘contouren’ waarbinnen bepaalde beperkingen gelden. Raoel: “Denk aan geluidsnormen voor overdag, maar ook voor ’s avonds en ’s nachts. Voor die punten kun je op voorhand al naar mogelijke maatregelen kijken. Zo weten we uit ervaring wat we bovengronds kunnen doen om impact te verminderen.”

De landboortoren bij tuinder Ammerlaan in Pijnacker, één van de pioniers op het gebied van aardwarmte in Nederland. De boortoren van partner Huisman Geo gaat waarschijnlijk ook gebruikt worden voor de proefboring van onderzoeksproject Lean. Foto: Jorrit 't Hoen
De opgestapelde boorpijpen liggen klaar om gebruikt te worden voor de boring. Foto: Jorrit 't Hoen

Winningsvergunning

De risico’s liggen bij aardwarmte met name in de ondergrond. Raoel: “Daar hebben we in het kader van dit onderzoek niet naar gekeken. Dat is onderdeel van het winningsplan. De aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft alleen betrekking op de situatie boven de grond. Als uit een proefboring blijkt dat aardwarmte op een bepaalde plek economisch winbaar is, dan heb je als vergunninghouder een winningsvergunning nodig om de warmte te kunnen produceren. Deze vergunning legt vast welke partijen in een gebied exclusief winningsactiviteiten mogen uitvoeren. Naast de winningsvergunning en de omgevingsvergunning heb je onder andere een goedgekeurd winningsplan nodig. Daarin wordt nader ingegaan op de risico’s en de maatregelen die kunnen worden genomen om negatieve effecten te verzachten of waar mogelijk te voorkomen.”

Bevoegd gezag

Voor zowel de omgevingsvergunning, de winningsvergunning en het winningsplan is de minister van Economische Zaken en Klimaat het bevoegd gezag. Zijn besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgt op basis van een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Daarbij hebben de betreffende provincie en de gemeente een algemeen adviesrecht. Als een afwijking van het bestemmingsplan nodig is dan zal de minister aan de gemeenteraad een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ vragen. De initiatiefnemers van Lean hopen in de komende weken bekend te kunnen maken in welke specifieke gebied verder wordt gekeken naar een locatie voor de proefboring.

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

Heb je vragen?

Oswald19 januari 2020 | 11:57+1

Het Lijkt wel of overal aan gedacht wordt! Zekerheid of deze lobby wel eerlijk verteld wordt is NUL! In het gedeelte van Nieuwegein dat men op het oog heeft zit gewoon midden in een woonwijk! Alleen dat al is te gek voor woorden!
Is Nieuwegein soms gevonden door die groene gekkies uit De gemeente Utrecht die koste wat kost van het hele SCHONE GAS afwillen! Aangevoerd door een Lotje v Hooidonk!
Ik zou zeggen doe die boring maar onder de DomToren!!! Die heeft zijn naam al mee!
Een tweede belangrijk punt, kan Lotje Hooidonk zelf een oogje in het zeil houden als grote deskundige van ik doe maar wat! Dit zijn tegenwoordig DE DESKUNDIGE VAN GROENLINKS!
Hier in blijkt ook alweer dat jullie niets maar dan ook niets van Groningen hebben geleerd!
Het is inmiddels algemeen bekend dat windmolen op subsidie draaien en er dus helemaal geen wind nodig is!
De Biomassa weer een hele grote blunder nog vervuilender dan een kolencentrale! En dat eerst door de groene “ wetenschappers” als het ei van Columbus werd gevonden!
Dus om nu om maar weer iets te beginnen waar men de gevaren niet wil of kan inzien is van een dommigheid die niet te beschrijven is!
Als men in Utrecht zo graag van het gas af willen is dit zeker niet de oplossing! Wat wel kan helpen dat alle groene Debieltjes morgen van het gas worden afgesloten in Utrecht, en tevens ook hun Electra! Gaan we naar 5 jaar evalueren hoe het bevalt!
Veel geld bespaard dat dan in echte wetenschap gebruikt kan worden! De GROENE mogen dan niet meedoen die hebben hun kansen dan verspeeld!
En dan heb ik het nog geeneens wat de Gemeente Nieuwegein waarschijnlijk kan gaan VANGEN om deze dwaasheid toe te staan!! Alles is nl te koop voor veel geld!

Martin van Nieuwenhoven25 december 2019 | 09:04

Kunt u mij het gebiedsonderzoek van Royal Haskoning DHV mailen ?

Manon 27 december 2019 | 18:14

Hoi Martin, daar kom ik na volgende week op terug. groet Manon

Martin van Nieuwenhoven14 januari 2020 | 21:09

Volgende week is allang voorbij en ik heb het onderzoek niet ontvangen.
Overmorgen is de bijeenkomst en ik zou graag het onderzoek vooraf kunnen inzien.
Kun je me morgen een pdf file van het rapport sturen ?

Caspar12 februari 2020 | 13:13

Ik zou ook graag het rapport willen inzien. Hoe lang duurt een week in Utrecht?

Martin28 februari 2020 | 15:14

Nu eind februari en nog steeds niets….zijn lange weken

caspar1 maart 2020 | 14:19

Het is nu maart, maar misschien bedoelen jullie ‘na volgende week’ in 2021?

Op de hoogte blijven?

Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht