15 juli 2019
Richard Kraan
Stichting Kantorenpark Rijnsweerd

‘Hoe lever je als zakelijke gebruiker een relevante bijdrage aan de ontwikkeling van je omgeving?’

Het grootste deel van zijn werkzame leven heeft Richard Kraan tot nu toe op Rijnsweerd doorgebracht. Ook woonde de geboren en getogen Utrechter een tijd lang met zijn gezin in de wijk. Zowel zakelijk als persoonlijk heeft Richard als voorzitter van Stichting Kantorenpark Rijnsweerd dus een sterke band met het gebied. Zijn motto: verbinden, versnellen en verzilveren. “Ook binnen onderzoeksproject Goud draait alles om samenwerking en het creëren van meerwaarde.”

Direct na zijn diensttijd begon Richard ruim 30 jaar geleden als accountant bij het internationale accountants- en belastingadviesbureau PwC. In 2007-2008 verhuisde het Utrechtse kantoor, dat al gevestigd was op Rijnsweerd, naar het grote pand op de hoek van het park. Tussen 2005 en 2010 was Richard (tegenwoordig partner bij PwC) actief als vestigingsleider van de locatie. “Dat heeft mijn commitment met het gebied alleen maar sterker gemaakt. De huurders en eigenaren op Rijnsweerd hebben altijd een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein nagestreefd. En ook de nabijheid van het Science Park biedt natuurlijk mooie kansen.”

Richard Kraan op het kantorenpark. Foto's: Wouter Roosenboom

Sterke betrokkenheid

Volgens Richard zijn veel bedrijven in de afgelopen jaren anders naar hun omgeving gaan kijken. “De vraag is hoe je als zakelijke gebruiker een relevante bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van je omgeving. Een ontwikkeling die goed is voor je zakelijke doelstellingen, goed voor de mensen in het gebied en tegelijk aanhaakt bij de maatschappelijke opgave om te verduurzamen. Vanuit PwC voelen we die betrokkenheid sterk en als voorzitter van SKR houd ik me volop bezig met de verdere verduurzaming van dit gebied.”

Energiehuishouding

Richard: “Jaren geleden hebben we ons op Rijnsweerd de vraag gesteld hoe we mee kunnen bewegen in maatschappelijke ontwikkelingen. Dan kijk je allereerst naar maatregelen die betrekking hebben op gebouwen, maar al snel ook naar de complete energiehuishouding in het gebied. Zo kwamen we uit bij warmte-koudeopslag in de bodem. Een aantal grote kantoren zoals die van ASR, het Provinciehuis en PwC hebben een eigen WKO die gekoppeld is aan het gebouw. Vervolgens is gekeken naar de mogelijkheden om het hele bedrijventerrein via WKO in warmte en koude te voorzien. Daaruit bleek dat dit te weinig rendement opleverde om de investering binnen een normale termijn terug te verdienen. Toch zijn we samen in het gebied naar een passende oplossing blijven zoeken.”

‘Ik ben er echt trots op dat we hier in Rijnsweerd zaken in beeld brengen die straks voor heel Nederland een enorm positieve impact kunnen hebben’

Grondleggers voor Goud

Windenergie is voor deze locatie geen optie en met behulp van zonnepanelen wordt er al energie gewonnen maar lang niet genoeg om de vraag van het hele gebied te verduurzamen. “Via Fiona van ’t Hullenaar, die toen voorzitter van de SKR was en een geologische achtergrond heeft, kwamen we op het pad van de geothermie. Kort daarna is ook de brug geslagen met het Utrecht Science Park. Tegenwoordig werkt Fiona als directeur Vastgoed en Campus voor de Universiteit Utrecht. Zo is zij als oermoeder van de Utrechtse aardwarmte nog steeds een drijvende kracht binnen Goud.” Ver voor de klimaatdoelstellingen van minister Wiebes zette het kantorenpark de ambities al op papier. Deze zijn vastgelegd in een verduurzamingsconvenant met de gemeente Utrecht. Richard: “Daarbij hebben we vooral gekeken naar de behoefte. Waar ligt die en ‘welke gebiedsinrichting’ past daarbij? Het is belangrijk dat je je duurzaamheidsambities goed neerzet, zodat je deze vervolgens ook met elkaar verder kunt brengen.”

Foto's: Wouter Roosenboom

Mitsen, maren en kansen

Voordat de projectpartners binnen Goud een vervolgstap kunnen zetten, is het wachten op de gegevens die EBN met het onderzoek SCAN heeft opgehaald. Die geven inzicht in wat er diep in de bodem mogelijk is. Richard: “Vooruitlopend daarop bepalen we nu wat de next steps zijn en hoe we de toekomstige gezamenlijke structuur goed neer gaan zetten. Ook is het belangrijk om de omgeving en alle stakeholders goed te informeren over waar je mee bezig bent. Open en transparant communiceren over de mitsen, maren en kansen van aardwarmte. Door kennis over dit onderwerp te delen kun je je omgeving meenemen in zo’n uitdagend project. Ik ben er echt trots op dat we hier in Rijnsweerd zaken in beeld brengen die straks voor heel Nederland een enorm positieve impact kunnen hebben.”

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

De reactiemogelijkheid is gesloten

Op de hoogte blijven?
Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht