2 september 2019
Guido Frenken
ENGIE

‘Het succes van aardwarmte draait voor een groot deel om het bouwen aan vertrouwen’

Guido Frenken, Chief Operating Officer Energie ENGIE Nederland

In landen als Frankrijk heeft ENGIE al jarenlange ervaring met aardwarmtewinning in de bebouwde omgeving. Volgens Guido Frenken, Chief Operating Officer Energie ENGIE Nederland, gaat het erom kennis en kunde bij elkaar te brengen. “Zo kom je via ervaring, vakmanschap en innovatie met elkaar tot een veilig en verantwoord product. Zowel stakeholders als toekomstige afnemers moeten erop kunnen vertrouwen dat aardwarmte straks een betrouwbare plaats inneemt in de energiemix.”

De overgang naar een duurzame wereld kost tijd en geld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt in Nederland momenteel nog geen tien procent van alle energie die we verbruiken duurzaam opgewekt. Het aanbod moet dus flink groeien om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat vraagt om forse investeringen. Ook in Utrecht. Guido: “Vanuit onze ervaring zijn we overtuigd van de rol die aardwarmte binnen de energietransitie kan spelen. Daarom zijn we betrokken bij Warmtebron Utrecht. Als onderzoekpartner voor zowel Goud als Lean brengen we kennis en ervaring in. Daarnaast zijn we ook als investeerder bij de projecten betrokken.”

Het aanbod van duurzame energie moet dus nog flink groeien om aan de vraag te kunnen voldoen.Dat vraagt om forse investeringen. Ook in Utrecht. Foto: Jorrit 't Hoen

Aan de voorkant

Door de energietransitie ziet Guido een duidelijke verschuiving van centrale naar decentrale energieproductie. Zo wordt er steeds meer gekeken naar het lokaal opwekken van energie. “Daardoor zie je ook het aantal en de diversiteit van de stakeholders; ofwel de belanghebbende partijen aanzienlijk groeien. Specifiek en uniek is dat we hier in Utrecht alle partijen in de keten al aan de voorkant bij elkaar hebben gebracht. En met die partners dus ook de kennis en skills die zij meebrengen. Verschillende belangen bundelen helpt om samen een groter doel te kunnen behalen.”

Nek uitsteken

“Het bouwen aan de weg die leidt naar een CO2-neutrale samenleving vraagt erom dat je je als bedrijf of persoon continu afvraagt welke rol je daarin kunt spelen. In Nederland is aardwarmte in de bebouwde omgeving nog geen lopende machine. Daarom moeten mensen zowel de ruimte als de verantwoordelijkheid krijgen om deze vorm van duurzame energiewinning verder te brengen. Verantwoordelijkheid nemen. Je nek willen uitsteken. Diezelfde opvatting zie ik ook sterk terug bij onze projectpartners in Utrecht.”

‘Bij aardwarmte spelen lokale belangen een grote rol. Dat maakt aardwarmtewinning compleet anders dan het anoniem leveren van stroom of gas dat over grote afstand getransporteerd wordt’

Mensenwerk

Aardwarmte vraagt niet alleen om technologische professionalisering maar ook om organisatorische vernieuwing. Guido: “Dergelijke vormen van samenwerking tussen commerciële partijen, overheden en overige maatschappelijke spelers behoren nog niet tot ons standaardrepertoire. Dat begint met onderling vertrouwen op mensniveau. “Afspraken worden niet gemaakt door bedrijven of instituten maar door mensen. Het zijn ook straks niet bedrijven die met een product komen maar mensen die duurzame energie winnen voor onze samenleving. Voor vertrouwen is het belangrijk dat je elkaar goed begrijpt. Wat zijn de belangen? Voor de ene partij ligt de focus voornamelijk op de techniek, voor de ander is het economisch motief of de factor tijd richtinggevend.”

Lokale belangen

Zowel technologisch als organisatorisch is het volgens Guido van belang om tot een soort van standaardisatie te komen. “Met oog voor details, want elk aardwarmteproject heeft zijn eigen karakteristieken. Zowel onder- als bovengronds. Voor wat betreft dat laatste spelen bij aardwarmte de belangen van lokale gebruikers en partijen altijd een grote rol. Dat maakt aardwarmtewinning compleet anders dan het anoniem leveren van stroom of gas dat over grote afstanden getransporteerd kan worden.”

Dwarsdoorsnede van de bodem van Provincie Utrecht.
In gesprek met Guido Frenken over de mogelijkheden van aardwarmte in de energietransitie. Foto: Jorrit 't Hoen

Draagvlak en meerwaarde

Om het omgevingsmanagement naar een hoger niveau te tillen, is het van belang om vroegtijdig de interactie met de omgeving aan te gaan en zo te achterhalen wat de belangen zijn van de verschillende partijen in het gebied. “Dat gaat dus over de manier waarop je relaties opbouwt, omgaat met belangen en draagvlak en meerwaarde voor de omgeving creëert. We beseffen dat aardwarmteprojecten grote impact kunnen hebben op de omgeving. Daarom is het essentieel dat je blijft uitleggen waarom en hoe je iets doet. Want een project is pas echt succesvol als het gedragen wordt door de omgeving. Samen bouwen aan vertrouwen. Daar draait alles om.”

Hoeveel sterren geef je dit artikel?

Heb je vragen?

Op de hoogte blijven?

Ontvang nieuwe berichten per mail.

Deel dit bericht