Disclaimer

Het gebruik en de toepassing van deze informatie is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. Warmtebron Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, omissies en onduidelijkheden van de inhoud. Ook aanvaardt Warmtebron Utrecht geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik en ten aanzien van het gebruik van de inhoud, in van welke aard dan ook, welke via deze website wordt aangeboden.

 

De reactiemogelijkheid is gesloten

Deel dit bericht