Warmtebron
Utrecht

Op zoek naar nieuwe bronnen voor warmte en elektriciteit

Bijna alle woningen, kantoren en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas en kolen voor verwarming, warm water en elektriciteit. De overheid wil dat we allemaal overstappen naar milieuvriendelijke bronnen voor warmte en elektriciteit. Met als doel dat alle huizen in 2050 van het gas af zijn. De energietransitie op weg naar een klimaatneutraal Nederland.

Aardwarmte als duurzaam alternatief

Het alternatief voor fossiel aardgas is duurzame energie. Energie die geen luchtvervuiling en CO2-uitstoot veroorzaakt. Net als windenergie en zonnepanelen is aardwarmte zo’n alternatieve bron voor warmte en elektriciteit. En in tegenstelling tot olie, gas en kolen kun je aardwarmte bovendien, als je er slim mee omgaat, langer gebruiken.

Warm water uit diepe aardlagen

Bij aardwarmte of geothermie wordt een diep gat in de grond geboord om water met een hoge temperatuur uit diepe aardlagen naar boven te halen. Die warmte kun je gebruiken voor het verwarmen van woningen en kantoren. En als je dieper gaat – voorbij 5 km – dan kun je er ook elektriciteit mee opwekken. De Nederlandse glastuinbouw gebruikt aardwarmte al jaren succesvol voor het duurzaam verwarmen van kassen.

Onderzoeksprojecten Lean en Goud

In de provincie Utrecht gaan we de komende jaren onderzoeken of aardwarmte een goed alternatief is voor gas en elektriciteit. En of het een rendabele en veilige, verantwoorde manier is om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Daarvoor starten we in de onderzoeksfase met twee projecten: Lean en Goud.

Contact

Manon Raats

Communicatiemanager 06 34 59 06 66

Manon Raats is communicatiemanager bij Warmtebron. Met vragen over de projecten Lean en Goud kunnen bewoners en de media bij Manon terecht.

Partners